http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

57/10
צורה מושלמת
(Perfected Form)

57/10 צורה מושלמת (Perfected Form) - https://humandesign.academy10/57צורה מושלמת(Perfected Form)

Perfected Form / 57/10 / צורה מושלמת
A design of survival / עיצוב הישרדות

ערוץ הצורה המושלמת:
57/10,
מקשר את מרכז הטחול דרך שער 57,
שער הבהירות האינטואיטיבית,
אל ה- 10,
שער התנהגות העצמי במרכז G.
זהו הערוץ היצירתי של שילוב (אינטגרציה).
מרכז הטחול דואג,
לבריאותנו ולרווחתנו הגופנית.
מרכז G מתייחס לתחושת המטרה,
והקשר שלנו כאן בחיים.
ה- 57 הוא שער האינטואיציה הטהורה ביותר,
ומבוסס על היכולת לזהות,
הבדלים עדינים מאוד בסאונד.
אינטואיציה זו אינה,
תהליך נפשי או תחושתי,
אלא "ידיעה" שברמה מסוימת,
צלילים השתנו.
שער 10 הוא,
המקום לתקן,
או לשנות,
את דפוסי ההתנהגות של עצמו.
התוצאה היא עיצוב,
להישרדות אישית.
היצירתיות של ערוץ זה,
אינה יצירתיות עבור אחרים,
אלא כאן פותחו,
אסטרטגיות יצירתיות,
במיוחד להישרדות של עצמו.
זהו הערוץ בו,
אנו משנים ומשפרים,
באופן יצירתי,
את דפוסי ההתנהגות שלנו כדי לשרוד.
אנשים עם ערוץ זה,
איכשהו או אחר,
עוברים כל מיני אסונות ותקלות,
בתקווה שהם ערניים,
לאינטואיציה שלהם,
ומשנים את חייהם בהתאם.
לאנשים עם ערוץ זה,
יש תחושה עמוקה של צורה,
וכיצד לשכלל אותה.
זה לא כלל כללי,
אבל להרבה מעצבי פנים,
אדריכלים, סטייליסטים וכו'.
יש את הערוץ הזה.
אין ספק שברמה הראשונית,
מדובר בהישרדות,
אך רובנו לא חיים בג'ונגל.
ההיבטים העדינים יותר של הערוץ הזה,
אינם עוסקים בהגדלת הישרדות,
אלא פשוט בהגדלת,
רמת החיים שלנו,
באמצעות שיפור הסביבה שלנו
(זה הערת הצד של מעצב הפנים).

bottom of page