top of page

12/22
פתיחות

(Openness)

12/22 פתיחות (Openness) - https://humandesign.academy12/22פתיחות(Openness)

פתיחות / 12/22 / Openness

עיצוב הישות החברתית / The design of the social being

 

ערוץ הפתיחות:
במיניות האנושית,
ה- 12/22 הוא על רומנטיקה,
על שירה ומילים, בעצם.
והאם המילים הן רקת
פרוזה או שירה משובחת,
בין אם המיליםת
הן רכיבה על גבי תדר מוזיקלי;
אחרי הכל,
האינדיבידואליות טומנתת
בחובה עמוק מוזיקליות זה,
זה אקוסטי,טֶבַע.
וזה אומר שאחדת
מאת הדרכים בהן אנו מבטאים את שלנו,
הרוח חייבת להיות בשפה שלנו,
חייב להיות ביופי שיש,
אפשרי בדרך בה,
אנו יכולים לתקשר אחד עם השני.
זה יכול להיות,
משהו מאוד מאוד יוצא דופן,
במובן הזה.
מבחינתי זה מצביע,
על מה שאני מדבר,
בערך מבחינת הפוטנציאל של,
כל בן אנוש מבחינת,
הסמכות החיצונית שלהם.
להפגש בסמכות חיצונית טהורה,
כדי להיות מסוגל,
לתקשר שתי יצורים מתוך
הסמכות החיצונית הטהורה שלהם,
היא סוג של מגע ,שזה אידיאל;
זה לא משהו שקיים.
בני אדם,
למרות העובדה שאנחנו יודעים לדבר,
יש לנו דילמות עצומות ביכולת לתקשר,
לדבר, לדבר, לדבר,
אבל היכולת שלנו לתקשר,
זה משהו אחר.
וזה לא קשור לכמה מילים.
לפעמים מילים,
אתה לא צריך הרבה.
מדובר בהבנה,
שאנחנו כאן,
כדי להביע את נוכחותנו,
ואנחנו כאן,
כדי לעשות זאת באופן יצירתי.
זה תמיד מזכיר לי,
את המשפחה שישבה ליד אש,
והאב מספר סיפור,
ובאמצע הסיפור,
הילד שלו מפריע ושואל "האם זה נכון?",
ואמו מכה אותו,
בעדינות על גב הראש ואומרת,
"אל תפריע, זה פשוט סיפור".
זהו ערוץ Manifesting  ידוע (אינדיבידואלי),
וככזה פועל בתחום האקוסטי.
יש לו את שער ה-12 במרכז הגרון,
שקול האזהרה הוא,
"אולי, אני אסתדר לזה,
אם בא לי,
אבל זה יקרה בזמני,
ובדרך שלי."
כשאני נמצא ברוח.
למרות שערוץ זה,
מכונה ערוץ חברתי,
אין לו שום קשר לחברות.
זה קשור למוטציה.
במילים אחרות,
זוהי דרך בה,
הפרט יכול למעשה,
למשוך את תשומת ליבו,
של האחר,
והיא נותנת להם,
אפשרות למוטט אותם.
הוא מוכן לנסות או לא,
אבל זה תמיד בערך אותו דבר,
תמיד מדובר,
בהעצמת מוטציה אצל אחרים.
תקשורת היא לא,
פורטה של ​​המעגלים האישיים,
אך לשער 22 יש את הקסם הפוטנציאלי,
של תקשורת בחן.
כלומר הם יכולים להביא,
למוטציה באמצעות שירה,
ושירה ובאמצעות,
כל מיני אמנות כתובה ומוסיקלית.
כל הפרט הוא,
שהוא משנה אותך,
לפי מה שהוא אומר.
מכיוון שהאינדיבידואל,
תמיד מכוון מאוד לצלילי הסביבה,
אם מישהו עם 12/22,
לא אוהב את הצליל של משהו בסביבתו,
הם יכולים, עם ערוץ המניפסט הזה,
להתרחק בקלות.
אחד הדברים היותר יוצאי דופן ב -22/12 הוא,
שכאשר אתה מוציא אותם מסביבה,
שבה הם מעצימים אחרים במוטציה שלהם,
הם יצורים אנטי חברתיים עמוקים.
כל מי שהוא מניפסט עשוי,
להיות נתון לביקורת על מעשיו.
ה 12/22, 
בהיותו ערוץ מניפסט רגשי,
יכול לעורר נטיות רגשיות של אנשים אחרים.
אנשים כאן כדי להעצים אחרים,
אך אם הם מוצאים את עצמם,
תמיד מעצימים את הלך הרוח,
הרגשי של אנשים אחרים.
הם נוטים להימנע מאנשים,
רק כדי להימנע מדרמה.
מידע שימושי למסור למישהו עם הערוץ הזה:
אל תעשה כלום,
אם אתה לא במצב רוח,
כי אחרת זה יחזור אליך.

 

קבוצת מעגל ראשי.
(Major Circuit Group).
קבוצת מעגלים אישיים.
(Individual Circuit Group).
מעגל ידיעה אישי.
(Individual Knowing Circuit).
bottom of page