top of page

17/62
קבלה
(Acceptance)

17/62 קבלה (Acceptance) - https://humandesign.academy17/62קבלה(Acceptance)

קבלה / 17/62 / Acceptance

תכנון של ישות ארגונית / A design of an organizational being

 

ערוץ הקבלה:
17/62,
מקשר את מרכז ה-אג'נה דרך ה- 17,
שער הדעות, ל- 62,
שער הפרטים בגרון.
עבור 17/62,
הארגון הוא תהליך פנימי מתמשך.
הם עסוקים כל הזמן,
בארגון המצב הנפשי שלהם,
ותמיד מבצעים התאמות,
ל"תמונה הגדולה" על הדברים,
ומשתלבים הכל בדפוס הגדול שלהם.
ה- 17/62 שומר על המשמר,
המתמיד על הדפוס הפנימי שלהם,
ויש לשלב את כל הנתונים החדשים,
באופן הגיוני בתמונה זו.
שימו לב שערוץ זה,
נמצא במחצית ה'הבנה 'של המעגל הקולקטיבי.
כל מה ש- 17/62,
יכול לארגן בהצלחה,
בתמונה הפנימית שלו הוא יכול להבין.
מה זה לא יכול לארגן,
הוא לא יכול להבין.
כשערוץ 17/62 אומר,
"אני פשוט לא מבין אותך",
הם פשוט אומרים.
"לא הצלחתי לארגן את התפיסה שלי,
לגביך בתמונת העולם שלי",
שאגב,
יכולה לגרום להם להרגיש לא נוח.
בהיותו קולקטיבי,
ערוץ זה תמיד שואב סיפוק,
מחלוקת התהליך כולו עם מי שזמין.
הם ישתפו את דעותיהם,
בפירוט רב כמו גם את מה,
שהם עושים או לא מבינים בכל זה.
אתה לא יכול לסמוך על 17/62,
כדי לארגן את המרחב שלהם,
בעצמם בעולם.
אבל לעתים קרובות,
הם יכולים לעשות,
עבודה מפוצצת בארגון שלך!
בין אם הזמנתם אותם,
ובין אם לא.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצתי.
.(Collective)
הבנה (לוגיקה).
.(Logic/Understanding Circuit)
bottom of page