http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

18/58
שיפוט
(Judgment)

18/58 שיפוט (Judgment) - https://humandesign.academy​18/58שיפוט(Judgment)

שיפוט / 58/18 / Judgment

תכנון של חוסר שובע / A design of insatiability

 

ערוץ השיפוט:
מהשורש מגיע השער ה-58,
ה-שמחה,
שעולה לשער ה-18,
עבודה על מה שהתקלקל.
זה קשור לאהבת החיים,
לחיוניות שמדלקת את החיים,
וגורמת לנו לרצות להנציח אותם.
נקרא ערוץ השיפוט,
חוסר שובע הוא תוצר לוואי,
של היכולת להרגיש כל כך נפלא.
זה כאילו שההקסגרמה הזו אומרת,
"יותר ויותר, יותר ויותר",
שקשור לדחף,
שמשאיר אותנו חיים ובריאים.
כמובן שלא ניתן,
כל הזמן לקבל יותר ויותר טוב,
לכן אנו מגיעים לשער בצד השני,
השער ה-18,
המקשר את הערוץ לטחול,
ומצליח לשמור,
על מה שבריא או לא באיזון.
ערוץ השיפוט נעוץ בהיגיון.
מדובר בידיעה מה עובד,
וכמו כן, לדעת מה לא עובד.
המעגל ההגיוני הוא,
הכל על השוואת דפוסים,
והבנת מה שנכון,
מטבעו בהתבסס על ידיעת ההשוואה.
לפיכך,
כאשר מישהו עם הערוץ הזה,
תופס משהו שאינו עקבי בתוך דפוס,
הוא מרגיש צורך,
לבטא אותו ולהתריע בפני אחרים.
אנשים אלה ישתפו אתכם בתיקון,
שאתם צריכים,
(או בתיקון שהם חושבים שאתם צריכים).
זה יכול להיות זרם אינסופי,
ובלתי פוסק של נתונים,
על מה לא נכון,
הנובע מהצורך של השער ה-18,
כדי "לעבוד על מה שהתקלקל".
השער ה-18,
מאתגר הכל,
ואומר לכם על מה צריך לעבוד.
אנשים אלה ישתפו אתכם,
בתיקון הנחוץ לכם
(או בתיקון שהם חושבים שאתם זקוקים לו).
זה יכול להיות שימושי או לא.
אמא שלך משתפת אותך,
בדעתה לגבי התספורת שלך,
יכולה להיות מועילה או לא.
אבל הנושא העיקרי הוא,
שיתוף של מה שיש לתקן.
הדבר החשוב שיש לזכור הוא,
שזה לא אישי,
לא משנה כמה אישי,
זה יכול להרגיש לך.
האנרגיה שבתוך ערוץ זה,
נובעת ממניע בסיסי,
להנציח את קיומנו.
אחרי הכל,
הגנים שלנו,
מעוניינים מאוד בהנצחת המין,
ועל ידי השוואהת
בין מה שעבד (התבנית),
לבין מה שלא עובד,
ה-18 מתמקדים,
לחזור למה שעובד.
באופן מסוים,
ה-18 הוא,
כמו זקיף שצריך להכשיר אותו,
לזהות את מה,
שצריך לשים אליו לב,
כי הוא יקרא התראה,
על כל בעיה שהיא מתבוננת בה.
כאשר הוא מתפקד,
ברמה הגבוהה ביותר שלו,
ערוץ זה יכול לשמור,
על החברה במסלול,
לעתיד טוב יותר,
ולשרת את כולנו,
באמצעות מודעות זו.

 

קבוצת מעגל ראשי.
(Major Circuit Group).
קבוצתי.
(Collective).
הבנה (לוגיקה).
(Logic/Understanding Circuit).
bottom of page