http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

19/49
סינתזה
(Synthesis)

19/49 סינתזה (Synthesis) - https://humandesign.academy​​19/49סינתזה(Synthesis)

סינתזה / 19/49 / Synthesis

עיצוב של רגישות / A design of being sensitive 

 

19/49,
מקשר את מרכז השורשים דרך ה-19,
שער הגישה,
ל-49, שער המהפכה במרכז הרגשי.
בצד הרגשי,
אנו עוזבים את תחום הכסף,
ונכנסים לתחום השייכות.
ל-19/49 יש את הרגישות,
לדעת מי שייך לשבט ומי לא.
תמיכת השבט כה עמוקה,
שכל חבר חייב את חייהם,
לכל חבר אחר.
אין בזה שום דבר דמוקרטי או מופשט.
רוב ההיסטוריה האנושית חיה בשבטים.
בשבט זהו סידור פשוט מאוד של אהבה,
כבוד וציות שמחזיק את הכל ביחד.
הצרכים הבסיסיים של השבט,
הם ביטחון,
מחסה, אוכל, הגנה לצעירים שלהם.
ערוץ 19/49 הוא,
חלק מזרם הרגישות,
הפיזית במעגלי האני השבטי.
הוא מנהל משא ומתן על העולם, 
באמצעות חוש המישוש,
מפגיש אנשים,
מחליט מי נמצא,
מי בחוץ ומי מקבל מה.
זה גם מאוד רגיש לעמדתו שלו,
רוצה שיהיה צורך (לתת תמיכה),
וצריך להיות מבוקש (להיות נתמך).
כשאנחנו מסתכלים על הערוץ,
מנקודת מבט זו,
ונזכרים שזהו ערוץ פרוג'קטור,
אנו רואים שעבור 19/49,
ההמתנה להזמנה היא הצעד הראשון הקריטי.
תגובתם הרגשית,
לאורך זמן,
להזמנה היא קריטית לאושרם.
הלחץ של 19 להתחבר,
יכול למשוך אותם לאסוציאציות שמחות,
אם הם מקפידים על הסוג,
והבהירות הרגשית שלהם.
נעדר הזמנה או חסר בהירות רגשית,
הם יכולים להסתיים במערכות יחסים,
המאופיינות בדחייה מתמדת,
של עצמי ואחרים.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
שבטי.
.(Tribal)
מעגל אגו.
.(Ego Circuit)
bottom of page