http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

20/34
כריזמה
(Charisma)

20/34 כריזמה (Charisma) - https://humandesign.academy20/34כריזמה(Charisma)

כריזמה / Charisma / 20/34

עיצוב שבו מחשבות חייבות להיות מעשים /A design where thoughts must be deeds 
ערוץ הכריזמה:
20/34,
מקשר את מרכז הסקרל,
דרך 34,שער הכוח,
ל -20, שער העכשיו בגרון.
הנה לנו,
המניפסטור ג'נרטור "הקלאסי".
עלינו להיות ברורים,
בהבנתנו כי מניפסטור ג'נרטור,
יכול להתבטא אך רק בתגובה.
גם בתגובה,
הם צריכים לחכות לבהירות,
שמגיעה רק אחרי,
שהם מתחילים את תגובתם.
הם לא באמת יודעים,
אם יש להם את התגובה אה-הא,
עד שהם מתחילים להגיב.
מכיוון,
שזהו אחד מערוצי השילוב (אינטגרציה),
אנשים עם ערוץ זה,
מוגדר פשוט עסוקים בעצמם ובעצמם.
ללא תחושה של מה הוא עושה,
לעתים קרובות,
הערוץ זקוק להדרכה מאחרים מדי פעם.
אולם כחלק מהמעגל האינדיבידואלי
(הוא חולק את 20),
ה- 20/34 מותאם להרמוניה אקוסטית,
ונוטה להיות חירש,
לקלט ממקורות חיצוניים.
אנשים עם ערוץ זה,
עשויים לחשוב,
שהם חייבים להישאר עסוקים,
ויכולים להיראות,
בפני המתבונן מבחוץ,
כמדהימים בהיקף ההישג.
אך ללא מנגנון תגובה ברור,
ה -20/34 יכולים לסיים בקלות,
מתוסכלים בתחושת,
ההישג האישית שלהם,
ומותשים לחלוטין.
עצה טובה לתת לאנשים עם הערוץ הזה:
אלא אם כן,
אתה רוצה להילכד להיות סוס עבודה,
למען רווח של מישהו אחר,
אל תעשה או תגיד דבר,
אלא אם כן אתה מגיב.
העסק צריך לקרות כתגובה.
רק אז תוודא שאתה עסוק בעצמך.

 

ערוץ שילוב (אינטגרציה).
(לא קבוצת מעגלים).
Integration Channels.
(not a circuit group).
bottom of page