http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

21/45
קו הכסף
(The Money Line)

21/45 קו הכסף (The Money Line) - https://humandesign.academy21/45קו הכסף(The Money Line)

קו הכסף / 21/45 / The Money Line

עיצוב של מטריאליסט (חומרני) / A design of a materialist

 

ערוץ המטריאליזם,
מקשר את מרכז הגרון דרך 45,
שער ההתכנסות,
ל-21, שער הנגיסה במרכז הלב.
עם כל הכוח,
וההשפעה של השבט על ענייני האדם,
מעניין לציין שיש לו,
רק קשר ישיר אחד לגרון - רק קול אחד.
קולו של השבט הוא,
"יש לי או אין לי" (כפי שנשמע ב-45).
השבט רוצה שני דברים:
כסף והתחייבות בטוחה,
ואמינה מכולם להיות שבטיים יחד.
ה-45 הם המלך / המלכה,
וה-21 הם הצייד / הציידת.
באחריותם של השניים,
העובדים יחד לוודא,
שלשבט יש את שני הדברים האלה.
מטריאליזם,
הוא הדרך של 21/45,
ומה שבאמת מספק אותו,
זה להוציא כסף לעבודה.
זהו הערוץ שפיתח את המודל העסקי,
הפשוט של סחר חליפין או,
כפר למודלים העסקיים,
המורכבים שיש לנו כיום.
לאנשים עם ערוץ זה,
יש את ההשכלה (45) והשליטה (21),
להבין ולכוון עסקאות פיננסיות,
ברמה מורכבת יותר,
שוק המניות, בנקים, ספקולציות,
סוגי מיזמים עסקיים,
שמחזירים דיבידנדים על ההשקעה,
לאורך זמן.
כדי שסוגים אלה,
של עשיית כסף יצליחו.
דורשים תמיכה של רבים,
וזה דורש שכל אדם מעורב,
יהיה בקיא ואמין,
לשמור על חלקו בעסקה.
זהו שיא האיכויות השבטיות.
אך לא משנה,
כמה מורכב המבנה,
בבסיסו,
הם שני הדברים הבסיסיים:
כסף והקהילה המשתמשת בו.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
שבטי.
.(Tribal)
מעגל אגו.
.(Ego Circuit)
bottom of page