top of page

28/38
מאבק
(Struggle)

28/38 מאבק (Struggle) - https://humandesign.academy​28/38מאבק(Struggle)

מאבק / Struggle / 28/38 

עיצוב של עקשנות / A design of stubbornness
ערוץ המאבק:
28/38,
מקשר בין מרכז השורשים דרך 38,
שער האופוזיציה, ל-28,
שער הכוח של הגדולים במרכז הספליני.
במעגל האינדיבידואלי, 28/3
 נועד למצוא משמעות בחיים,
לא משנה כמה הם צריכים להיאבק בתהליך זה.
למעשה,
אין דבר מספק יותר עבור 28/38,
מאשר למצוא משהו שכדאי להילחם עליו,
מכיוון שמשמעותם לחיים,
שלהם יש משמעות.
זהו מאבק אישי,
אך הוא יכול להעצים אחרים,
במאבק שלהם על משמעותם שלהם.
זהו הערוץ היחיד העוסק,
בחיפוש הגשמה באמצעות מטרה,
מה שהופך את הערוץ הזה,
לבסיסי להתפתחותם של בני אדם.
בכל פעם שאתה רואה את הערוץ הזה,
בתרשים אתה יודע שהאדם תמיד מחפש מטרה.
שער 28 הוא,
זהירות אינטואיטיבית, פחד מוות,
שחקן המשחק ולוקח סיכונים.
הוא מונע על ידי הלחץ של שער 38,
הוא למצוא את הדרך החדשה שלו.
עכשיו,
כשאתה מסתכל על השורה השישית,
של שער 28,Blaze of Glory (להבה של תהילה),
אתה יכול לראות את הקיצוניות,
של חיפוש אחר מטרה,
היא ללכת עד למוות של עצמו,
לדחוף את הגבולות עד הסוף.
אחרי הכל,
השער ה-28 הוא שחקן ,
המשחק האולטימטיבי.
חשוב על רולטה רוסית במקרה זה.
בשורה השישית הזו של השער ה-28,
נמצא גם פוטנציאל ההתאבדות,
אם הם לא מצליחים למצוא משמעות.
אין דבר יותר מדכא מאשר 28/38,
שלא מצליח למצוא משמעות בחייהם.
לוקח להם זמן רב לוותר,
אם כי מכיוון שזה בכל זאת ערוץ העקשנות.
bottom of page