http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

32/54
טרנספורמציה
(Transformation)

32/54 טרנספורמציה (Transformation)

טרנספורמציה / Transformation / 32/54

עיצוב של להיות מונע / A design of being driven

 

ערוץ הטרנספורמציה:
32/54,
מקשר את מרכז השורשים,
דרך 54,
שער העלמה הנישאת,
ל 32,
שער המשך במרכז הטחול.
הדחף של הערוץ הזה,
הוא די פשוט.
הוא שאפתן,
מונע על ידי הרצון,
להרוויח כסף ולהיטיב.
הרצון הזה "להתקדם"M
הוא מה שמהווה טרנספורמציה בעולם החומרי.
השאיפה לבדה, לעומת זאת,
אינה מספיקה כדי להשיג הצלחה חומרית.
הטחול מספק את האינסטינקט,
לזהות בינתיים במה השאיפה צריכה להתמקד.
שער 32 חושש מכישלון,
ודווקא הפחד הזה צופה,
באופן אינסטינקטיבי בכל השינויים.
מה שהאינסטינקט הזה ערני אליו הוא,
רמת התמיכה הזמינה מאחרים לכל שינוי.
ל-32/54,
יש את הכונן להתקדם,
אך הוא מבין שכדי להצליח הוא חייב,
לקבל תמיכה של אחרים.
ערוץ זה יודע,
שרק לטרנספורמציה הנמשכת,
לאורך זמן יש ערך,
וכדי שהשינוי יחזיק מעמד,
עליו לקבל את תמיכת שבטו.
גם בזירה הבינלאומית,
בשורה של בעלות הברית,
השגת תמיכתם של אחרים,
היא מכרעת עבור אומה,
כדי לממש את יעדיה.
כמו כל ערוצי Ego Circuit,
הנמצאים מתחת לאגו,
גם 32/54 הוא,
ערוץ מוקרן שצריך להכיר ולהזמין.
תחשוב על זה:
טרנספורמציה,
היא לא עניין של ליזום משהו,
זה לא פעולת מניפסט.
אלא צריך להכיר,
ולתמוך על ידי השבט שלך.
(בתנאי, כמובן, שיש לך מעגלים שבטיים).

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
שבטי.
.(Tribal)
מעגל אגו.
.(Ego Circuit)
bottom of page