http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

33/13
האובד
(The Prodigal)

33/13 האובד (The Prodigal) - https://humandesign.academy33/13האובד(The Prodigal)

האובד / The Prodigal / 33/13

עיצוב העד / The design of the witness

ערוץ האובד:
33/13,
מקשר את מרכז G,
דרך שער ה-13,
שער האחווה עם האדם.
ל-33,
שער הנסיגה במרכז הגרון.
הערוץ האחרון בקולקטיב המופשט,
האובד הוא אחד שהולך לעולם,
ואז חוזר לכפר / השבט שלו,
ומשתף את הידע שהוא מצא,
בדרך כלל באומרו "אני זוכר…".
כל אוטוביוגרפיה וביוגרפיה,
שנכתבו אי פעם מייצגת את הערוץ הזה.
עבור הערוץ הזה,
החוויה היא פחות בעשייה,
ויותר בהקשבה,
למה שיש לאחרים לומר,
בגילוי סודות העולם ואז שיתוף.
33/13, אם כן,
הוא הסגירה הטבעית,
של תהליך ההתבגרות בכל מחזור.
זהו הפייטן של ימי קדם,
שנסע בממלכה באיסוף החדשות,
הרכילות והסיפורים אותם,
היה חולק אז בכל בית משפט בו ביקר,
בדרך כלל בצורה של סיפור.
באופן זה,
לכל הממלכה הייתה,
ההזדמנות להרהר בממלכה בכלל.
כערוץ פרוג'קטור,
33/13 מסתמך על הצלחתו,
לאחר שהוכר והוזמן.
לפייטנים הגדולים של העולם הישן,
הייתה הזמנה קבועה בכל בתי המשפט,
ולפחותים הייתה הזמנה ברבים מכל הכפרים.
במשך מאות שנים זו הייתה,
המסורת שתמכה בידע האנושי.
זה 33/11,
שמתעקש שנאחסן את הזיכרון שלנו,
ונשתף אותו בו זמנית,
לאחסן אותו כזיכרון,
לשמור אותו בחיים כזיכרון,
ואז להעביר אותו הלאה.
יש טיפ שימושי,
לתת לאנשים עם הערוץ הזה:
בסוף כל יום,
כל מערכת יחסים,
כל ארוחה,
כל סרט,
בסוף כל חוויה,
הקדישו רגע להרהר בה.
bottom of page