http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

35/36
ארעיות
(Transitoriness)

ארעיות / Transitoriness / 35/36

עיצוב של "ג'ק של כל המסחר" (מתעסק בהמון תחומים) / 'A design of a 'Jack of all Trades

 

ערוץ הארעיות:
35/36,
מקשר את מרכז הגרון,
דרך ה-35,
שער ההתקדמות, ל 36,
שער חשיכת האור במרכז הרגשי.
כאן יש לנו ערוץ בא,
לידי ביטוי רגשי,
שינסה כל דבר,
גם אם אין ערך ברור, להשיג ניסיון.
לאורך זמן,
צבירת כל הניסיון הזה,
עשויה להעניק חוכמה כלשהי,
לגבי מה שהחוויות משתלמות מבחינת הערך,
או שזה עלול לגרום,
לתחושת דכדוך,
ששום דבר לא מסתכם בהרבה.
האופי היצירתי של הערוץ הזה,
הוא בהחלט לא אישי,
אלא קולקטיבי,
ולכן עליו לחלוק,
את מה שהוא עושה עם אחרים.
שתף את מה שהוא עושה,
לא מה שהוא חושב.
זו הדרך החווייתית,
שעשויה לדרוש לעשות דברים,
שמעולם לא נעשו בעבר,
ואולי לא קלים.
אבל הנה מה,
שעושה את זה כל כך מעניין,
התהליך משותף!
35/36,
לא עושה כל זה לבד;
הם לוקחים איתם אחרים.
חוקרים יהיו דוגמה טובה לערוץ זה.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצתי.
.(Collective)
מעגל מופשט.
(חישה).
Abstract
.(Sensing)
35/36 ארעיות (Transitoriness) - https://humandesign.academy​35/36ארעיות(Transitoriness)
bottom of page