http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

39/55
רגש
(Emoting)

39/55 רגש (Emoting) - https://humandesign.academy39/55רגש(Emoting)

רגש / 39/55 / Emoting

עיצוב של מצב רוח / A design of moodiness 

 

ערוץ הרגש:
39/55,
מקשר את מרכז השורשים דרך 39,
שער החסימה,
אל 55, שער השפע במרכז הרגשי.
39/55 הוא,
הערוץ שמתחבר ישירות,
לספיריט במרכז הרגש;
בגל.
כאן הגל הוא פתאומי בצורה;
מתרומם למעלה או למטה דרך מצב רוח קיצוני.
הערוץ האישי הזה של מצבי רוח הוא,
גם חלק מזרם הכולל דאגה ומיקוד לרומנטיקה,
אהבה ותשוקה.
המעגל האינדיבידואלי,
הוא מעגל עמוק מאוד או מלנכולי,
והערוץ הזה הוא השיא של זה.
אנשים עם ערוץ זה,
מודאגים מאוד מאי ודאות,
מכיוון שאינדיבידואליות רגשית,
כולה חוסר וודאות.
"היא אוהבת אותי,
היא לא אוהבת אותי.
אני לא יודע."
קל לראות את הגל כלפי מעלה,
שהיא אוהבת אותי או שהיא לא אוהבת אותי,
אבל שימו לב למצב הסופי,
"אני לא יודע".
בשלב זה ההיבט המוטטיבי,
של הפרט עומד להשתלט עליו,
והם הופכים,
מתוך חוסר הוודאות הזה.
כל המעגל האינדיבידואלי,
יכול להיות מאוד לא בטוח,
כי אינך יודע עד שהמוטציה תגיע.
כאשר המוטציה מגיעה,
הם יכולים להיות מאוד בטוחים:
אני יודע.
הכל בסדר עכשיו,
"היא אוהבת אותי,
אני בטוח בזה".
הנה עיקר מצב הרוח,
כי בדיוק כשהם בטוחים.
המוטציה נכנסת שוב,
ואז הם לא בטוחים,
שבאמת היו בטוחים בכלל.
זה יכול להשפיע על אחרים,
מכיוון שכאשר אתה מעצים מישהו אחר,
אתה יכול לגרום להם,
להיות מאוד לא נוחים.
החוויה של התנופה המתמשכת הזו,
מוודאית לבלתי ודאית ובחזרה,
היא נורמלית באמת עבור אלה,
שיש להם את הערוץ הזה,
אבל זו מוטציה קשה מאוד לחוות,
אם אין לך את הערוץ הזה,
כשאתה מקבל את זה בתוכך.
שינויים במצב הרוח הללו,
בריאים ל39/55,
ובלבד שיודו וייצפו עליהם.
אתגר גדול עבור אנשים,
עם ערוץ זה הוא,
לזכור שאין "סיבה" לאווירה.
מצב הרוח הוא פשוט דינמיקה.
לא משנה מה מצב הרוח,
הוא ישתנה,
זה אופי הערוץ.
ומעל הכל לעולם,
אל תבלבלו עם דיכאון.
כל המעגל האינדיבידואלי,
הוא מלנכולי,
אבל זה העצב של שירה או מוזיקה.
כל מי שיש לו,
מעגלים אישיים,
צריך ללמוד להשתמש,
בתקופות מצבי רוח אלה,
כדי להיות יצירתי,
לתת למוזה לזרום דרכם.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצת מעגלים אישיים.
.(Individual Circuit Group)
מעגל ידיעה אישי.
.(Individual Knowing Circuit)
bottom of page