top of page

30/41
הכרה
(Recognition)

30/41 הכרה (Recognition) - https://humandesign.academy30/41הכרה(Recognition)

הכרה / Recognition / 30/41 

תכנון של אנרגיה ממוקדת / A design of focused energy

 

ערוץ ההכרה:
30/41,
מקשר את השורש דרך 41,
שער הירידה,
ל-30,
שער האש הנצמדת,
במרכז הרגש.
ההערות המרכזיות,
החלות כאן הן,
שיתוף מופשט,
חישה וניסיון.
ערוץ זה הוא הלחץ,
להערות מרכזיות אלה,
המגיעות מהשורש.
41 הוא,
הלחץ של ירידה - חוסר,
וחוסר זה מוליד את הדמיון,
של מה שיכול להיות.
מרכז הרגש,
מחמם את הלחץ הזה,
הדלק והתוצאה היא,
צורך עז להתקדם לעבר חוויה כלשהי.
זה קצת כמו,
המערבולות הקטנות האלה,
שאנחנו רואים במדבר.
האוויר החם משתלב,
עם אזור לחץ נמוךת,
ויש לך מערבולת מסתחררת זו,
המתרוצצת על פני הנוף.
המרכז חלול.
אבל הוא לא ממש ריק,
הוא מתדלק את האנרגיה של האוויר החם,
עם הלחץ הנמוך שלו ומניע אותו.
זהו הלחץ לחוות משהו,
(בדרך כלל משהו רגשי).
30/41 הוא,
לחץ חזק המוכר על ידי תחושה עזה.
בסופו של דבר,
זה מוביל ליכולת,
לזנק מחוסר ניסיון,
לניסיון לרוץ בשעמום.
וכמובן שהיא רוצה,
לחלוק את כל זה עם אחרים.
זה יכול לשגר כמה נסיעות פרועות,
למדי בחוויה,
ולזמן השתקפות עמוקה,
לאחר מעשה.
זה נקרא ערוץ ההכרה.
חוויה חדשה זו מאפשרת להם,
לזהות רגש בתוכם, 
ואז הם יכולים לחלוק.
הערה מיוחדת על מרכז השורשים,
ועל המערכת הרגשית/רוחניות:
הקשר בין מרכז השורש,
למערכת הרגשית,
מייצג היבט כלשהו ברוחניות שלנו.
שבט 19/49:
חוקי אלים שבטיים או מונותאיסטיים.
אינדיבידואליות 39/55:
שפת הרוחניות,
שירים, פזמונים, שבחים,
ליטורגיה (פולחן דתי,עבודת אלוהים).
קולקטיב 30/41:
הכוחות האוניברסאליים המוכרים,
באופן שונה בקרב שבטים שונים.
למרות שזה אולי לא יעזור לך,
ישירות במהלך הקריאה,
זה נותן קצת תובנה.
לגבי התדרים של כל מעגל.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצתי.
.(Collective)
מעגל מופשט.
(חישה).
Abstract
.(Sensing)
bottom of page