http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

46/29
תגלית
(Discovery)

46/29 תגלית (Discovery) - https://humandesign.academy​46/29תגלית(Discovery)

תגלית/ 46/29 / Discovery

עיצוב של להצליח במקום בו אחרים נכשלים / A design of succeeding where others fail

 

ערוץ התגלית:
46/29,
מקשר בין מרכז הסקרל דרך 46,
שער הדחיפה כלפי מעלה,
ל-29,
שער התהום במרכז G.
השער ה-46,
דוחף כלפי מעלה,
אל ממלכת השמים,
בשפה העתיקה.
לשער 46,
יש את היכולת,
להיות פיזית,
במקום הנכון בזמן הנכון.
ה-29 הוא,
שער ההתמדה,
שמתגבר על ידי תגובה,
"כן" למה שנכון.
ב-I'Ching,
המסורתי השער ה-29,
מכונה תהומי.
זה העמוק בתוך העמוק.
זה לא תהומי כמו להיות נורא או שלילי.
מדובר על מרכז הסקרל,
שהוא באר אנרגיה בלתי נגמרת.
בקצה השני של הערוץ,
יש לך את השער 46,
שהוא גבוה בלי סוף.
ב-I'Ching,
השער-46 דוחף כלפי מעלה,
אל ממלכת השמים.
דמיין קו,
שעובר ממרכז האדמה,
לקצות השמים.
מכיוון שה-46,
נמצא במרכז G,
זה על האני שנמצא במקום הנכון.
מכיוון שה-29,
נמצאים במרכז הסקרל,
מדובר בכמות אנרגיה,
בלתי מוגבלת להגיע למקום הנכון הזה.
אפיק זה, אם כן,
הוא על הבנהת
שאם אתה שקוע לחלוטין בתהליך,
אתה נמצא בדיוקת
במקום הנכון,
בדיוק בזמן הנכון.
אז יכול ערוץ זה,
להביא לשינוי,
באמצעות מחויבות מוחלטת.
זה נקרא ערוץ התגלית,
מכיוון שמקום וזמן זה,
הם תהליך מתמשך של גילוי.
לכל מי שיש לו 29,
יש זמינות מובנית,
ונטייה לומר "כן",
כמעט לכל סיטואציה,
מה שעלול לגרום לו,
לוותר על האנרגיה שלהם בסיטונאות.
לפיכך,
קריטי שהם יתחייבו,
מסמכותם שלהם,
ובכך ימצאו עצמם מחויבים,
"להצליח במקום בו אחרים נכשלים".
אולי הלקח הגדול ביותר,
עבור מישהו עם ערוץ 29/46 הוא,
שכאשר הם התחייבו,
לחוויה מתגובה סקרל ברורה.
הם ימשיכו לגמרי עם החוויה,
ללא קשר לשיקולים אחרים,
נפשיים במיוחד.
כאן טמונה ההצלחה שלהם.
במילים אחרות,
כל מי שיש לו ערוץ זה,
חייב להיות זהיר,
להתחייב על סמך,
תגובתם הקדושה וסמכותם.
לאחר המחויבות,
הם יצטרכו לסיים את החוויה,
ולא משנה,
כמה זמן זה ייקח,
אפילו שנים.
זכור שבמעגלים המופשטים,
לומדים מניסיון,
לאחר סיום החוויה.
הם צריכים לחכות,
עד לסיום החוויה,
כדי להיות מסוגלים,
לראות אם התגלה משהו.
בזמן שזה קורה,
אתה יכול רק.
לעקוב אחר האסטרטגיה שלך.
בתמונה הגדולה,
לא משנה מה יקרה,
דרך כישלון והצלחה,
אם אתה עוקב אחר האסטרטגיה שלך,
אתה תמיד תהיה,
במקום הנכון בזמן הנכון,
כי אתה תצא מזה,
עם החוויה הנכונה שתוכל לחלוק.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצתי.
.(Collective)
מעגל מופשט.
(חישה).
Abstract
.(Sensing)
bottom of page