http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

50/27
השתמרות
(Preservation)

50/27 השתמרות (Preservation) - https://humandesign.academy50/27השתמרות(Preservation)

השתמרות / 50/27 / Preservation

עיצוב של אפוטרופסות /  A design of custodianship 

 

ערוץ השתמרות:
50/27,
מקשר את מרכז הטחול דרך 50,
שער הקדר,
ל 27, שער ההזנה,
במרכז הסקרל.
הבסיס הביולוגי לשער זה הוא די בסיסי:
תינוקות אנושיים,
לא יכולים לשרוד,
בכוחות עצמם לאחר הלידה.
למרות שמדובר,
במעגל משלה בפני עצמו,
הוא חלק ממעגל השבט,
ולכן התמיכה היא עדיין מפתח מרכזי.
ילדים אנושיים דורשים תמיכה.
50/27,
אינו מוגבל לתמיכה בילדים,
זה פשוט השורש לכך.
ערוץ זה פועל עם שער 50 בטחול,
המתרגש מפחד האחריות שלו.
זה גורם לזה לשים לב,
בטחול עכשיו.
למה זה יכול להיות אחראי.
אם הוא מבחין במשהו,
בפני עצמו או באחר,
שהוא עשוי להיות אחראי עליו,
ה-27 במרכז הסקרל,
מספק את האנרגיה להגיב אליו.
אנשים עם ערוץ זה,
מכוונים מאוד למה שהם ו / או,
אחרים צריכים כדי להרגיש טוב בעכשיו,
והם מוכנים ומסוגלים,
לעשות משהו בנידון.
אתגר מתעורר לאנשים אלה,
אם אין להם את הידיעה,
שאחרים אינם מכוונים באותו אופן.
27/50,
יכול להיות ממורמר מאוד,
כאשר הוא רואה,
שאחרים לא דואגים להם,
כי הם מניחים,
שהאנשים האלה פשוט,
לא יהיו אחראים.
ויעשו את הדבר האכפתי.
ככל שהחברה הפכה,
מורכבת יותר,
כך גם האחריות של ערוץ זה.
ילדינו זקוקים לתמיכתנו,
ולטיפולנו זמן רב יותר מאשר בעבר.
הם זקוקים לחינוך,
ערכים והכוונה בעולם מורכב זה.
במובן מסוים,
כל דבר בעולם זקוק לאכפתיות,
ולמרבה המזל יש אנשים שדואגים לכל זה.
מבחינה אסטרולוגית,
זה בגלל שהתרחקנו,
ממחזור שבתאי,
שבו ילדים גדלו,
והפכו למבוגרים הרבה יותר מהר,
מהמחזור האורני החדש שלנו.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
שבטי.
.(Tribal)
מעגל הגנה.
.(Defense Circuit)
bottom of page