http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

61/24
מודעות
(Awareness)

61/24 מודעות (Awareness) - https://humandesign.academy61/24מודעות(Awareness)

מודעות / 61/24 / Awareness

עיצוב של ההוגה / A design of the thinker 

 

ערוץ המודעות:
61/24,
מקשר את מרכז הראש דרך ה- 61,
שער האמת הפנימית והמסתורין,
אל ה 24,
שער החזרה במרכז אג'נה.
אנשים עם ערוץ זה,
נוטים לחשוב שבמוקדם או במאוחר,
אם הם יחשבו על משהו מספיק,
הם ימצאו את האמת.
הם עשויים למצוא אמת כלשהי,
אך הם עשויים,
למצוא באותה קלות,
רק את מה שמספק אותם.
או שהם עשויים להשתגע,
ולחזור שוב ושוב,
לאותה תעלומה,
בלתי פתירה (24 - שער השיבה).
וגם אם הם אכן פותרים את התעלומה,
יתכן שלא יוכלו לחלוק אותה עם אחרים.
זה בכל זאת חלק מהמעגל האינדיבידואלי,
כך שכל אמת שנמצאת,
לא צריכה להיות הגיונית או לספק את הקולקטיב.
מעניין לציין כי רק 30%,
מהאנושות הגדירה את מרכז הראש לאג'נה.
ברור שזה אומר של- 70% מהאנושות,
יש מרכז ראש פתוח.
האסטרטגיה הלא-עצמית,
של מרכז הראש הפתוח היא,
לחשוב על דברים שלא חשובים.
אז האנשים שמוגדרים להם,
הערוץ הזה יכולים להעצים אחרים,
שאין להם את הערוץ,
לחשוב על דברים שלא חשובים,
ואשר הם לעולם לא יכולים לדעת!
אם מישהו עם מרכז ראש לא מוגדר,
במקרה מתיישב ליד מישהו שיש לו את 61/24,
הוא יכול למצוא את עצמו,
בשיחה עמוקה על הבלתי ניתן לדעת.
ברגע שהאנרגיה המעצימה,
של הראש המוגדר נכנסת לזו אחרת,
היא גורמת למוחם להתחיל במירוץ.
כאשר הראש המוגדר,
קם ועוזב,
הוא משאיר אחריו,
אדם שראשו ממשיך,
לחשוב על הדברים האלה.
ומכיוון שאחד המרכיבים,
של המעגל האינדיבידואלי הוא מצב רוח,
האדם שנשאר מאחור,
יכול להרגיש.
בסופו של דבר אופוריה או דיכאון יתר על המידה,
ללא שום סיבה.
והצד החיובי נכון גם הוא:
אנשים אלה מביאים את הבלתי-ידוע לעולם,
ולעתים אף הופכים אותו לידיעה.
זה יכול להיות מאוד מעצים.
קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצת מעגלים אישיים.
.(Individual Circuit Group)
מעגל ידיעה אישי.
.(Individual Knowing Circuit)
bottom of page