top of page

8/1
השראה
(Inspiration)

8/1 השראה (Inspiration)

השראה / Inspiration / 8/1

מודל החיקוי היצירתי / The Creative Role Model
ערוץ ההשראה:
8/1, מקשר את מרכז הגרון דרך 8, שער התְרוּמָה,
אל ה- 1, שער הקריאייטיב במרכז G.
זהו הערוץ של מודל התפקיד הקריאטיבי.
כאן אנו רואים את הביטוי של העצמי להפגין את היצירתיות הייחודית שלו.
ערוץ זה הוא אחד מערוצי ה"הנהגה "המוקרנים.
(כמו 7/31 ,13/33 ו-20/10).
הוא מציע מנהיגות ממקום של סמכות אישית, יצירתית,
וכערוץ מוקרן, דורש הכרה והזמנה כדי להיות מסוגל לפעול נכון.
ערוץ זה מספק את הקול היחיד של Creative,
ולכן חובה שהוא ישמע את עצמו ויקשיב לעצמו מדבר.
מודל לחיקוי יצירתי זה מעצים (או משחרר) אחרים וזו היצירתיות הגדולה שלו.
כדי שהוא יוכל לעשות זאת, הוא חייב לחכות להכרה.
לבדרנים מעוררי השראה רבים מוגדר ערוץ 8/1 זה.
לבדרן 8/1 יש את היכולת המופלאה הזו למלא אותנו,
בתחושת העצמה שגם אנו יכולים ללמוד לנגן על כלי,
או לשיר או לרקוד או לנגן, או פשוט לחיות.
הבדרן הוא גם דוגמה מצוינת להמתין להכרה.
שער 1, הקריאייטיב, הוא הכוח ה"יאנגי "והמוטטיבי ביותר בעיצוב ה- I'Ching,
ולכן כאשר הוא ניגש אליו דרך ה -8,
כדי לבוא לידי ביטוי, יש לו פוטנציאל לשנות את חייהם של כל מי ששומע אותו.
האתגר עבור כל מי שיש לו את הערוץ הזה הוא,
להיות ברור מהסוג והסמכות שלהם אם זה הזמן שלהם או לפנות לדבר ולהביע.
אז מה שאנחנו מתמודדים כאן עם ה- 8/1 הוא תפקיד של ביטוי ייחודי.
ביטוי ייחודי שעושה כמיטב יכולתו, יכול להביא את תשומת הלב ולשנות את
נקודת מבט על טבע העולם.
זה השער השמיני וקולו אומר,
"אני יודע שאני יכול לתרום, אני יודע שאני יכול לתרום
תרומה, אני יודע שיש דרך כזו.
וכמובן, השער השמיני הולך לעמוד, וזה אומר לך: עקוב אחריי.
עכשיו ה- 8/1, מכיוון שמדובר ביצירתיות שמוקרנת בעצמה, זכרו שיש להכיר בה.
וכאן יש לך משהו יוצא דופן כי כאן יש לך את הקול היצירתי היחיד של היחיד.
עכשיו מעניין לציין את זה.
זה הקול היצירתי היחיד של האדם,
וקולו היצירתי היחיד של האדם אומר "אני יודע שאני יכול לתרום או לא".
על מנת שהאדם יהיה יצירתי באמת, עליו להעצים את האחר.
התרומה הטבעית שלהם היא העצמת האחר.
ה- 8/1 מושרש בצורה היצירתית ביותר,
ההקסגרמה היחידה שנקראת יצירתיות (Creative), במובן זה, שהיא ההקסגרמה הראשונה.
כשאתה מסתכל על העובדה שיצירתיות אינדיבידואלית מושרשת בזהות, זה הדבר הראשון.
הדבר השני שצריך לראות הוא את השער העשירי ב-10/57 הוא על אהבה,
והשער ה -25 הוא על אהבה. ושתי האהבות, ברמה זו, הן אהבה אוניברסאלית ואהבה עצמית,
והשער הראשון הוא שער הכיוון העיקרי.
כלומר, שער ראשוני של מה שאנחנו מכנים מוטציה או אבולוציה.
זכור כי הכיוון שאליו אנו נעים מוטטטיבית מותנה על ידי השער השני,
זה ההפך מהשער הראשון של גלגל המזלות, וזה ההפך משער 1 בעיצוב.
והשער השני הוא הכיוון בפועל, הנהג.
אבל 7, 1 ו- 13 הם רק נקודות מבט.
כלומר, נקודת המבט של ה- 7 היא המקום אליו יוביל הכונן בעתיד,
ונקודת המבט של ה -13 היא מאיפה הגענו בעבר.
אבל הראשון פשוט נוהג שם.
וזה נוסע בכיוון הזה בעקבות המוביל של השער השני.
זה שם כדי להביא את המוטציה הקיומית - התרומה הקיומית.
יש לו קול וזה אומר שהתפקיד היצירתי העיקרי של ה- 8/1 הוא אקוסטי ומילולי.

 

קבוצת מעגל ראשי.
(Major Circuit Group).
קבוצת מעגלים אישיים.
(Individual Circuit Group).
מעגל ידיעה אישי.
(Individual Knowing Circuit).
bottom of page