http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

תשע מרכזים
 (The Nine Centers)

https://en.humandesign.academy/ - NINE CENTERS

בעיצוב האנושי,

"מרכזים" הם מה שאנחנו,
מכנים את הצורות הגיאומטריות,
שנמצאות בתוך תרשים ה-מפה (BodyGraph).
מרכזים הם מוקדים,
או רכזות,
שמקבלות ומשנות את האנרגיה,
או כוח החיים,
שמסתובב ברחבי המפה (BodyGraph).
לכל אחד מתשעת המרכזים במפה,
יש מתאם ביולוגי מובהק משלו,
כלומר המרכז הספילני,
קשור למערכת הלימפה,
ומרכז השורש לבלוטת יותרת הכליה.

 

תשעת המרכזים:
לכל מרכז,
יש פונקציה ספציפית,
וישנם תמרורים,
כיצד הם מתפקדים נכון.
משפיעים על התנהגות,
כאשר הם פועלים בצורה לא נכונה.
ניתן להגדיר מרכזים מוגדרים (צבועים) או פתוחים (לבן).
האופן שבו מרכזים מוגדרים,
ומחוברים זה לזה קובע את סוגך,
סמכותך ועוד.
מרכז פתוח ב-תרשים המפה שלך,
הוא אחד הקולטנים,
העיקריים של ההתניה,
או השפעות חיצוניות,
שנלקחו אל ישותך הפיזית.
קולטן זה משפיע,
על תהליך קבלת ההחלטות של דעתך,
ויוצר את מה שמערכת העיצוב האנושית,
מכנה הלא-עצמי (Not-Self).
ה-"הלא עצמי",
מוביל אותך,
לקבל החלטות על בסיס,
אסטרטגיות הנגזרות מהתניות,
ולא על האני האמיתי שלך. (Self).

מרכזים פתוחים:

התניה (Condition),
היא עובדת חיים,
שאתה לא יכול,
להימנע ממנה,
ולא היית רוצה.
בורות,
היא הטרדה היחידה כאן.
אם אינך מודע לאופן,
שבו אתה מותנה עמוקות,
במרכזים הפתוחים שלך.
זה יכול להציף אותך,
ולפגוע ביכולת שלך,
לחוות את הפוטנציאל האמיתי שלך.
עם זאת,
כאשר אתה פועל כראוי,
והמוח שלך,
כבר לא מקבל החלטות בחיים,
מרכזים פתוחים,
יכולים להיות מקור מדהים של חוכמה,
שפותחה לאורך זמן.
הבנת ההתניה שלך,
וכיצד היא משפיעה,
על ההוויה המנטלית,
הרגשית,והפיזית שלך.
הזדמנות בשבילך לנהל חיים, כמוך.
מרכז פתוח (לבן),
פירושו שהאנרגיה נכנסת מבחוץ.
אנרגיה זו מוגברת,
ואינה עקבית או אמינה.
זה לא אתה.

 

מרכזים מוגדרים:
מרכז מוגדר (צבעוני),
פירושו שהאנרגיה במרכז,
אנרגיה עקבית;
ותמיד זמינה לרשותך.
אתה יכול ללמוד,
לסמוך על האנרגיה הקבועה,
של המרכז המוגדר.
תשע מרכזים  (The Nine Centers) - https://en.humandesign.academy/ - 9 centers

שאלות למרכזים הלא מוגדרים שלך (Questions for Your Undefined Centers):

מרכז ראש פתוח (Head Center):
האם אתה עדיין מנסה לענות על שאלות של כולם?


מרכז אג'נה פתוח (Ajna Center):
האם אתה עדיין מנסה לשכנע את כולם שאתה בטוח?


מרכז גרון פתוח (Throat Center ):
האם אתה עדיין מנסה למשוך תשומת לב?


מרכז G פתוח:
האם אתה עדיין מחפש אהבה - האם אתה עדיין מחפש כיוון?

(כלומר או האדם 'הנכון', המקום 'הנכון'?)


מרכז אגו פתוח (Ego Center):
האם יש לך עדיין מה להוכיח? (כלומר האם אתה חכם מספיק, מצליח, סקסי וכו ').


מרכז מקלעת השמש פתוח (Solar Plexus Center):
האם אתה עדיין נמנע מעימותים ואמת?


מרכז סקרל פתוח(Sacral Center):
אתה יודע מתי זה מספיק?


מרכז טחול פתוח (The Splenic Center):
האם אתה עדיין נאחז במה שלא טוב לך?

(כלומר מערכות יחסים, עבודות, מקומות).


מרכז שורש פתוח (Root Center):
האם אתה עדיין ממהר להיות חופשי (מהלחץ)?

bottom of page