top of page

(ערוצי שילוב(אינטגרציה
(Integration Channels)

מפתח - העצמה עצמית

Keynote - Self Empowerment

(ערוצי שילוב(אינטגרציה (Integration Channels) - https://humandesign.academy

ערוצי שילוב(אינטגרציה)

(Integration Channels)

 

כשתבדוק מקרוב את ששת מעגלי הרייב,
תבחין כי נראה שישנם ארבעה ערוצים "חסרים".
אלה ערוצי האינטגרציה.
ערוצים אלה,
מייצגים את תחום החיבור,
המורכב ביותר בעיצוב אנושי.
כל שאר הערוצים,
נוצרים על ידי חיבור יחיד,
בין שני מרכזים ושני שערים.
אך במקרה זה,
זו מערכת הערוצים היחידה,
שפועלת בארבעה שערים בלבד.
וישנן מספר דרכים שונות,
בהן ארבעת השערים,
מתקשרים זה עם זה.
יש לכם ארבעה מרכזים,
המחוברים בארבעה שערים,
מה שמוליד אפשרות לשישה ערוצים (ראו תמונה).
מתוך ששת הערוצים הללו,
שניים (20/57, ערוץ המוח
,34/10וערוץ החקירה).
שייכים למעגלי הידע והמרכז בהתאמה.
ארבעת הערוצים הנותרים,
מכונים ערוצי האינטגרציה,
ואינם שייכים למעגלים כלשהם.
הסיבה לכך היא,
שבאמצעות המעגלים,
אנו מתחברים זה לזה.
אפילו המעגל האישי,
מעצים את האחר.
אבל ערוצי האינטגרציה הם,
אינדיבידואליים ונפרדים מהאחרים.
מערכת ערוצי האינטגרציה היא,
מנגנון הישרדותי טהור.
הוא נעוץ בהישרדות,
הטחול של העצמי.
אנשים עם הגדרה,
במערכת ערוצים זו,
עוסקים רק בתהליך,
העצמה עצמית שלהם.
זו לא מערכת,
ערוצים שעוסקת בשאלה,
אם אחרים מוסמכים,
משתפים או נתמכים או לא.
אין ערוצים חברתיים בערוצי השילוב,
ואפשר אפילו לומר,
שהם ההפך הגמור,
מהתהליך הקולקטיבי.
כאשר מסתכלים על מרכזי המודעות,
המודעות הטחולית היא,
המודעות האנושית הראשונה שלנו,
בהיותה עירנות קיומית,
שמבטיחה את טובתנו.
בשיתוף עם כל צורות החיים האחרות,
זו המודעות הדומיננטית,
בתהליך האבולוציוני הארוך שלנו.
מתישהו לפני כ-4.2 מיליון שנה,
כאשר אבותינו הקדומים 'האנושיים',
החלו ללכת זקופים,
החל תהליך האינדיבידואציה.
העיצוב של 'הומינידים',
מוקדמים אלה.
נראה לידי ביטוי בערוצי האינטגרציה.
למרות האלמנט,
האנוכי העמוק של הערוצים הללו,
יש, עם זאת,
גורם טרנספורמציה רב עוצמה,
שיכול להפוך לחיים אינטגרטיביים,
למוטטיביים,
וזהו השער ה-28 או ה-38.
במקרה כזה,
העצמה עצמית,
יכולה להיפתח,
לפוטנציאל המוטטיבי של העצמה כללית.
לכן כשאתה בוחן תרשים,
אם אתה רואה,
את אחד משערי האינטגרציה האלה,
ואין 28 או 38.
אז אתה יכול לפרש את זה,
כמערכת אינטגרציה,
ולתת לה,
את המפתח של העצמה עצמית.
אך אם התרשים כולל את שער 28 או 38,
המערכת הולכת,
להיות מכוונת יותר להעצמה כללית.
במובן מסוים,
ה-28/38 משדרג,
את מנגנון ההישרדות העצמי,
והופך אותו למודע קצת יותר לאחר.
נקודה חשובה,
לספר לאנשים,
שיש להם אחד מערוצי האינטגרציה:
היה מספיק עצמאי (חשבון הבנק שלך, המכונית שלך, החיים שלך).
זה לא קשור לשיתוף.
אתה בא יחד עם אחרים,
כיצורים המספקים את עצמם.
בהחלט שלמו בדרככם כסועד.
(ערוצי שילוב(אינטגרציה (Integration Channels)
bottom of page