top of page

מניפסטינג ג'נרטור
(Manifesting Generator)

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Manifesting-Generator

מניפסטינג ג'נרטור הם 33% מאוכלוסיית העולם.
מניפסטינג ג'נרטורים (MG) הם,
בעלי תכנון גנטי גרעיני,
זהה לסוג הג'נרטור.
שני הסוגים,
נועדו להגיב לחיים,
דרך מרכז הסקרל (Sacral Center) שלהם,
לפני שהם יוזמים אנרגיה.
הגמול על כך,
שאתה סובלני,
ומגיב לחיים הוא,
שאתה תקבל את החיים הייחודיים שלך.
תגובה טבעית לזרם החיים,
המגיע אליך כג'נרטור מניעה היא,
בסופו של דבר,
הדרך היעילה,
והמשביעת השימוש,
בה ניתן להשתמש באנרגיה שלך.
תמצית הרוחניות האמיתית,
עבור מניפסטינג ג'נרטור היא,
לסמוך על כך,
שהחיים עצמם,
יש להם את התוכנית שלהם,
וכי הם יתגלו,
בתזמון הטבעי שלהם,
כדבר שאתה מצוייד,
באופן ייחודי,
להגיב אליו.
אינך יכול,
לשלוט בכיוון הנכון בחייך,
על ידי שימוש בגישה,
מבוססת החלטות "רציונאליות".
המוח שלך ינחה אותך,
באופן פעיל לחיים,
שבסופו של דבר,
יתבררו כבלתי מספקים.
ההבדל בין ג'נרטורים למניפסטינג ג'נרטורים הוא,
שמניפסטינג ג'נרטורים מתכננים לעבור,
לחניכה במהירות רבה,
לאחר תגובה (לאחר הזמנה),
יוצא מן הכלל,
אם הם ג'נרטורים,
בעלי מרכז סמכות רגשית.
אלה האנשים עם כוח השהייה.
מרכז הסקרל בגופם הוא,
המפתח לכוחם הטהור.
זה יוצר את אנרגיית כוח החיים,
החיונית הנדרשת לפעולה,
לחיות חיים,
לעשות וליצור.
זה גם מרכז המיניות שלנו,
ובכך מבטיח את המשך מהסוג שלנו.
השיעור הגדול ביותר לג'נרטור הוא,
ללמוד להגיב,
לחיים מ"מעי "שלהם.
כן,
יש להם אנרגיה לשרוף;
אנרגיה לעשות כל מיני דברים;
אבל האם הם יכולים לחכות,
להזמנה (הכוונה) שלהם מהעולם?
אם הם יכולים,
אז כל צורות התסכולים,
מבוטלות מחייהן,
ומוחלפות,
בתחושת סיפוק עמוקה.
על ידי תגובה,
מתוך עצמם,
לכל מה,
שהחיים שולחים לדרכם,
החיים הופכים,
לחוויה משמחת ומספקת,
עבור כל הג'נרטורים.
ג'נרטורים,
בדרך כלל יוזמים פעולה,
מכיוון שהם חוששים,
ששום דבר לא יקרה אחרת.
וזו המלכודת,
שמשעבדת אותם.
אם לג'נרטור,
יש אומץ לחכות,
הם ילמדו מהר מאוד,
שהפחד הזה לא מבוסס.

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The Nine Centers Course - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 64 Material Ways (The Money Course) - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 9 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Manifesting-Generator
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Pre Disposition to Differentiate at Birth - MP4 Video + English Subtitles SRT File (75 Tracks)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Understanding Our Design in Relationships - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 8 Disc)

"הדבר הראשון שיש לזהות לגביו הוא,
שברגע שהגרון מחובר למנוע,
הוא תמיד מניפסטור.
תמיד מבחינה טכנית.
חשוב מאוד להבין את זה.
מבחינה טכנית.
עם זאת,
כאשר מרכז הסקרל הוא המנוע,
והוא מחובר לגרון,
הסקרל מכריע במובן זה.
במילים אחרות,
הסקרל שולט מעצם טבעו.
עכשיו זה לא הופך את האדם הזה לג'נרטור.
זה הופך אותם למניפסטינג ג'נרטור.
ומניפסטינג ג'נרטור יש אסטרטגיה שונה,
מאשר למניפסטור או לג'נרטור.
אנו יודעים שהאסטרטגיה של המניפסטור,
היא לחסל את ההתנגדות,
על ידי יידוע לפני שהיא פועלת.
זו הדרך היחידה,
שבה המניפסטור מבטל את ההתנגדות.
הג'נרטור מבטל את ההתנגדות,
על ידי המתנה לתגובה.
אבל עבור המניפסטינג ג'נרטור,
הם ממלאים תפקיד דמוי ג'נרטור.
במילים אחרות,
מניפסטינג ג'נרטור ממתין,
שיבקשו ממנו להשתמש בכוחו.
עכשיו אגב,
זה נותן את המניפסטינג ג'נרטור.
את האסטרטגיה הקלה ביותר של סוגי האנרגיה.
במילים אחרות,
המניפסטור מתקשה מאוד,
ליידע מישהו על מעשיו מראש,
משום שהוא הותנה בחייו,
לדעת שהוא עומד להיתקל בהתנגדות.
זה מכעיס אותו,
אפילו לחשוב,
שהוא צריך ליידע מישהו אחר.
אבל מניפסטינג ג'נרטור,
לא חייב לעבור את זה.
מניפסטינג ג'נרטור יכול פשוט לחכות,
שיבקשו ממנו,
להשתמש בכוחו,
ובמקום להגיב,
יכול להתבטא,
באופן מיידי."

רא אורו הו.

Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 6 Mystical Ways - MP4 Video + English Subtitles SRT File. (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu
bottom of page