top of page

פרופיל 6/2

 (Profile 6/2)

פרופיל 6/2  (Profile 6/2) - https://www.humandesign.academy/

פרופיל 6/2:

Role Model Hermit
Role Model / Hermit
נזיר / מודל לחיקוי

אישיות הקו השישי מטבעה שונה מכל האחרים.
יש לו תהליך אחר שהוא עובר בחייו.
יש בה דינמיקה המחלקת את חייה למספר תקופות מובחנות,
חסרות מעין אם זה הקו השישי כאישיות או ברמה הלא מודעת.
השורה השישית היא השורה של המודל לחיקוי.
במטאפורה שלנו של ההקסגרמה כבית, הקו השישי הוא גג הבית ההוא.
זה לא ממש חלק מתהליך ההקסגרם עצמו.
זה מעבר לזה.
זהו למעשה המתבונן במתרחש בכל הפרופילים האחרים.
הוא מסתכל על התהליך עצמו והבאת השיפוט שלו עם אותה תצפית.
השורה השישית עוברת שלושה שלבים נפרדים.
השלב הראשון עובר מלידה לגיל שלושים שנה לערך.
בשלב זה הקו השישי עוסק בפעילות בקו השלישי.
זכרו שבסימטריה של מבנה ההקסגרמה,
שהקו השלישי והקו השישי למעשה מבצעים את אותה העבודה.
השורה השלישית משלימה את הטריגרמה התחתונה.
זו תקרת הטריגרם התחתון.
הקו השישי הוא גג הבית כולו.
יש להם יחסים זה עם זה, הרמוניה.
השורה השלישית היא תהליך ניסוי וטעייה.
השורה השישית בתקופה שלושים שנה ראשונה זו,
עוסקת בניסוי וטעייה,
במטרה לטעום מהאפשרויות השונות באופיו.
אישיות קו שישי היא אישיות מודל לחיקוי.
זה מתעקש שהכל יעבוד כמו שצריך.
הכל חייב לעבוד כמו שצריך.
היא לומדת מהר מאוד דרך חוויות הניסוי והטעיה שלה,
שהדברים לא מסתדרים ככה, אבל הקו השישי שואף לשנות את זה.
זה כאשר נושא השורה השישית עובר לקראת,
השלב השני של התרחקות (בין 30 ל -50 שנה) ומתחיל לסגת.
עם פרופיל 6/2 והנזיר בשורה השנייה,
חסר הכרה נסיגה זו טבעית.
במהלך תקופה שנייה זו אישיות הקו השישי תתרחק ולא תעסוק.
הם יהפכו לצופה האובייקטיבי של המתרחש סביבם.
בשלב האחרון של חייהם, בתקופה שלאחר חמישים שנה,
זו ההזדמנות לקו השישי להיות מסוגל לעסוק מחדש.
זהו תהליך השלמה חיוני לקו השישי.
להגיע לנקודה של כניסה מחדש,
במקום להישאר מנותק מהחיים עצמם.
לפרופיל 6/2 כוח טרנספרסונלי גדול.
תמיד שמים לב אליהם.
הם יכולים להיות נסוגים ומתבודדים בישיבה על גג הבית,
אך הם נראים שם למעלה.
יש רבים שמזהים שצופים בהם.
הם רואים שיש צופה מתמיד ושמתבונן הופך לכוח מושך.
מקום לפנות לייעוץ אובייקטיבי.
פרופיל 6/2 הוא הנזיר המודל לחיקוי.
זה המנהל הדמוקרטי.
מנהל המודל לחיקוי המחפש את המקום המושלם.
העבודה הנכונה.
הקריירה הנכונה.
מערכת היחסים הנכונה לאחרים.
פרופיל 6/2 הוא לוח הלהקה של החברה.
עם זאת, בתוך עצמם יש דילמה בסיסית.
אישיות השורה השישית היא אופטימית מיסודה.
זה מסתכל החוצה בעולם והוא חולם ומקווה לטובים בחיים.
ולא רק לעצמה, אלא באמצעות אופיו הטרנספרסונלי,
הטוב ביותר בחיים עבור אחרים.
תמיד יש הנחה בתוך השורה השישית שזה אפשרי.
במקביל השורה השנייה מחוסרת ההכרה,
באה לראות את השבריריות של האנושות,
את החולשה והשנאה העצמית.
הלא מודע של 6/2 הוא הזיכרון ששומר על התרחקותו האישית.
6/2 של אינטראקציה עוצמתית עם הקהילות סביבם.
הם באמת יצורים טרנס-אישיים.
אולם ברמה האישית בתוך עצמם,
דרך השורה השנייה שלהם מחוסרת הכרה, הם לא מעורבים.
יש להם ריחוק.
אולי ההיבט הקשה ביותר עבור פרופיל 6/2 הוא אופי ההתחברות בחייהם.
כל בני האדם זקוקים אחד לשני.
אנחנו חלק ממערכת בינארית ואנחנו לא מוגשמים בלי האחרת.
אישיות השורה השישית היא אידיאליסטית.
יותר מאידיאליסט, זהו אופטימיסט המחפש מציאות אמיתית,
ערך אמיתי שהוא יכול לסמוך עליו.
השורה השישית בחלק הראשון של חייה,
בשלושים השנים הראשונות לחייה,
תצלול לאינטימיות,
והיא תצלול לאינטימיות רק כדי לגלות שהיא לא מצאה את הנפש התאומה שלה.
זה יודע במחצית הראשונה של חייה,
למצוא את הנפש התאומה המושלמת ואת האכזבה שמלווה במרדף כזה.
לשורה השישית צריך להיות אמון.
כשהוא רואה שמערכות יחסים אינן מהימנות הן מתרחקות מאינטימיות.
פרופיל 6/2 לא יכול לחיות לפי שום דבר שהוא לא יכול לסמוך עליו,
וכמו כן הם לא יכולים לחיות עם מישהו שהם לא יכולים לסמוך עליו.
אם תשבור את האמון של פרופיל 6/2,
הם לעולם לא יתעסקו איתך יותר.
זה לא אומר שהם לא יהיו חברתיים איתך.
לאישיות השורה השישית יש מיומנות טרנספרסונאלית טהורה.
הם תמיד יכולים לתקשר עם האחרים על פני השטח.
הם כאן כדי להיות מנהיגים בתהליך הזה.
אבל הם לא נותנים לך להיכנס.
מנהיגים נחושים הוא הנושא של פרופיל 6/2.
כמנהיג יש להם הפרדה טבעית מאלה שהם מתקשרים איתם.
אך בין אם היא יכולה להצטרף לבסוף לתהליך,
ובין אם לאו היא הקביעה האולטימטיבית אם פרופיל 6/2 שלם בחייו.
אין שום דבר שצריך לעשות בקשר לזה.
זה לא כאילו הידע הזה ימנע מלהצטלק בפרופיל 6/2,
בתקופה הראשונה לחייו בגלל חוויות שפשוט לא עובדות.
זה לא ימנע מפרופיל 6/2 מלהתנתק באמצע חייו.
פרופיל 6/2 נע תמיד בין אהדה לאדישות.
האחר תמיד מחפש אותם לאישור.
זה 6/2 שנחשב באופן טבעי לסמכות אמינה.
אנו יודעים שנושא השורה השנייה הוא נושא של קריאה.
ה- 6/2 נקרא להביא את שיקול דעתו האובייקטיבי,
להביא את הנהגתו.
יש פיתוי במהלך החיים של ניהול ואי מעורבות.
ההיבט הקשה ביותר בחיי פרופיל 6/2 מגיע כשהם מגיעים לגיל חמישים.
בתקופה זו לאחר חמישים שנה יכול להופיע ערך החיים האמיתי עבורם.
כאשר הם כבר לא מרוחקים,
אך הם קיבלו את הקריאה בעצמם,
ומצטרפים למה שהם שופטים כנכונים.
פרופיל העידן החדש 6/2 יכול להבחין ולהבחין,
בבירור בין כל המסלולים השונים הקיימים.
בתפקידו כמנהל מודל לחיקוי הוא יכול להצביע לאחרים על הדרך מה עובד.
הם עצמם לא משתתפים.
הם עצמם לא מאורסים.
כל אישיות הקו השישי חייבות להגיע לנקודה בה הם יכולים לעסוק מחדש,
כאשר מה שהם מכירים בזכות יכולתם הניהולית,
להיות נכון הוא גם מה שהם עצמם חיים.
באופן זה התהליך שלהם הושלם.
כאשר פרופיל 6/2 חי את הסוג שלו,
כאשר הוא נכנס לדברים כהלכה על פי הסוג שלו,
מעורבות מתרחשת אוטומטית.
הפרופיל 6/2 הוא תערובת מעניינת של אנרגיות אישיות.
הנזיר השורה השנייה בשילוב עם התקדמות הקו השישי,
בשלבי החיים יכול להוביל לשלושה ביטויים ברורים בחייו של 6/2.
להבנת השלבים מאפשר להתמקד בהתקדמות הקו השישי.
ב-28 השנים הראשונות או עד שבתאי חוזר,
הקו השישי הוא אינטרוספקטיבי וניסיוני.
יחד עם הנזיר של הקו השני,
זה יכול להיות אינדיבידואלי שקט או שומר ניסויים עצמיים.
אם כי דרך הניסוי שלהם הם עשויים,
להתפרץ מהבעת ביטוי אנרגטית או למה שאולי נראה,
כפיצוצים מאישיותם השמרונית במקצת.
נזיר הקו השני ימשיך למשוך אותם לבד,
אבל חבריו של הפרט יקראו אותם.
בסך הכל יש אינטנסיביות למיקוד הפנימי,
כאשר גם הקו השני וגם השלישי הם כלפי פנים.
אך ככל שגיל 6/2 מתקרב לגיל 28,
הקו השישי יוותר על הניסוי ויצא לגג.
בין-28 לסביבות-50 הקו השישי נמצא על הגג.
זהו זמן מרווח יותר לקו השישי והם לא מציצים כלפי חוץ,
מסתכלים על איך אנשים אחרים עושים דברים.
הם מנסים ללמוד על החיים דרך תוצאות של אחרים,
ואז למשוך את החוכמה הזו ולהפנים אותם.
הגג יכול להרגיש מושתק ופחות מעורב.
שוב עם הקו השני הם ירצו להיות לבד ולהיקרא.
אולי לפתח מחזור או קצב או דפוס או לסגת ואז לצאת.
בגיל-50 או בסביבות חזרתו של קירון 6/2,
מוכן לרדת מהגג ולהיות מודל לחיקוי.
באמצעות הניסוי העצמי של השנים הצעירות,
והתבוננות בשנים האמצעיות 6/2 הרכיב שפע של חוכמה שיש לחלוק.
אבל בעוד ש-6/2 הם ישות חברתית הם שמורים.
המודל לחיקוי לא יהיה מבשר אלא ייצא כאשר יתבקש.
זו יכולה להיות דילמה בקרב 6/2 ולסובבים אותם.
הם יכולים להיראות מרוחקים או לא מעורבים.
אך במציאות הם מחכים לקריאה זו,
כאשר הם יכולים לספק את חוכמת מודל החיקוי שלהם לטובת עצמם ואחרים.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Profile 6/2
bottom of page