top of page

הגדרת פיצול מרובעת​
(Quadruple Split Definition)

הגדרת פיצול מרובעת​ (Quadruple Split Definition) - https://www.humandesign.academy/ - Quadruple Split

אוכלוסיות נדירות מאוד, בפחות מ-1% מהאוכלוסייה.

כמו פיצולים משולשים(Triple Definition).

למרובעים(Quadruple Definition) יש את המיקום הנדיר,

להיות קבועים מאוד, אך מאוד שבירים בו זמנית.

הם קבועים. כי יש להם כל כך הרבה הגדרה.

הם כאן כדי לחוות את החיים בדרך מאוד קבועה.

אין להם יותר ממרכז פתוח אחד.

ולכן יש מקום קטן מאוד להיות פתוח בפני העולם.
העקביות שלהם יכולה להיות נהדרת מכיוון שאתה תמיד יודע מה אתה מקבל.

יחד עם זאת זה יכול להיות מטריף מכיוון שהם כל כך קבועים בדרכם.

או שזה יכול להיות פשוט משעמם.

הם מה שהם, והם לא יכולים לעשות שום דבר בקשר לזה.

אם אתה אוהב מי שהם, אז יש לך מזל!

זה לא משתנה הרבה.
עם זאת, הם יכולים להיות שבירים מאוד.

יש בהם ארבעה אלמנטים שלא תמיד מתקשרים.

ויכול לחלוף זמן עד שכל ארבעת החלקים נמצאים באותו דף.

זה יכול להוביל לתחושה פנימית שיש הרבה קולות, אבל הם לא בהרמוניה.

אחד אומר לפנות שמאלה, השני ימינה, ואחר למעלה.
המרובעים צריכים להיות מאוד סבלניים עם עצמם.

הם כמו הצב, איטיים ויציבים בעיבוד הדברים שלהם.

אם להגדרת פיצול המשולשת (Triple Definition)

או להגדרת פיצול המרובעת (Quadruple Definition) לא מוגדרת מקלעת השמש והם טחוליים,

הם יכולים לסמוך על האינסטינקטים שלהם בעכשיו,

אך בדרך כלל מה שקורה הוא חלק אחר מהפעמונים המפוצלים שלהם,

מעט מאוחר יותר ומוסיף משהו בעל ערך.

כמו מחשבה שלאחר מכן.

אז הם צריכים לשחק ריקוד דו-שלבי קטן עם עצמם.

bottom of page