top of page

רפלקטור
(Reflector)

רפלקטור (Reflector) - https://www.humandesign.academy/ - Human-Design-Reflector
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 64 Material Ways (The Money Course) - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 9 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Pre Disposition to Differentiate at Birth - MP4 Video + English Subtitles SRT File (75 Tracks)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Understanding Our Design in Relationships - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 8 Disc)

הרפלקטורים,
הם 1% מאוכלוסיית העולם.
הרפלקטור,
נושא עיצוב אנושי יוצא דופן.
הם מהווים,
רק 1% מאוכלוסיית העולם,
והם שונים לחלוטין,
מהאופן בו,
99% האחרים,
מבני האדם פועלים.
לרפלקטורים,
אין מרכזי אנרגיה או מודעות,
שמופעלים ומפעילים בלידה.
כל מרכז בעיצובם,
פתוח לחלוטין.
כתוצאה מכך,
הם מפטירים,
אשליה על עצמם,
שלא קשורה,
למי שהם באמת.
לכאורה,
עם כל אותם,
מרכזים לא פעילים,
נראה כי רפלקטור,
תופס כל הזמן,
אנרגיות ורגשות של אנשים אחרים.
ללא דפוסים אמינים משל עצמם.
אם היינו,
מדברים על סוג אחר של בן אנוש,
זה אכן היה המצב.
מרכז פתוח,
ולא פעיל,
הוא פגיע תמיד,
להשפעות של אנשים אחרים.
אך ההבדל,
המהותי עם רפלקטור,
הוא אופי ההילה,
האלקטרומגנטית שלהם.
ההילה האנושית שלנו,
מייצגת את שדה האנרגיה ההוליסטי,
המקיף את כל אחד,
מאיתנו באופן ייחודי.
ההילה הזו,
היא חתימתנו,
האלקטרומגנטית האישית,
ומספרת,
לכל דבר חי סביבנו,
על מה אנו עוסקים.
ההילה הזו,
משתרעת עד 2 מטרים,
סביב כל היקף גופנו.
ההילה,
מעניקה לנו,
גם את היכולת,
לקרוא,
ולפרש את ההילות של אנשים אחרים.
ההילה של הרפלקטור,
היא הילה 'עמידה',
שעושה שני דברים,
באופן ייחודי.
ראשית,
הוא דוגם או 'טועם' את ההילות,
של האנשים סביבו,
על ידי כך,
שהוא לוקח רק חתיכה קטנה,
ממה שהוא מקבל.
שנית,
זה משקף בחזרה,
את כל מה,
שהוא מקבל מהאדם האחר.
ההילה העמידה הזו,
עובדת,
כמנגנון הגנה,
לרפלקטור.
הגנה מפני המום,
מהרגשות,
והאנרגיות של האנשים,
הסובבים אותם.
זה גם מה שגורם,
לרפלקטור,
להיראות,
כמו זיקית,
לשארנו.
זיקית,
שפשוט משתלבת,
עם כל מה שמסביב.
רפלקטורים,
הופכים לסביבתם.
הם עושים זאת,
בצורה טבעית למדי,
אך לעיתים קרובות,
מרגישים,
בלתי נראים,
לאחרים בגלל זה.
אנשים אחרים,
תמיד יראו,
היבטים של עצמם,
כאשר הם פוגשים רפלקטור;
אז הרפלקטורים צריכים,
להיות מודעים,
למי הם במערכת יחסים.
רפלקטור,
צריך לראות את עצמו,
מתקשר עם אנשים אחריםת
בכדי לראות,
אילו,
היבטים שליליים וחיוביים,
אנשים אלו יביאו,
למערכת יחסים.
אם האדם עם הרפלקטור,
חיובי ומאושר,
הרפלקטור ישקף זאת.
אבל אם הם,
מושחתים או מניפולטיביים,
הם גם ישקפו את ההתנהגות הזו!
אז הרפלקטורים,
צריכים לא לבזבז זמן,
ולהיות מודעים,
למה שהם בעצם,
ומה הם משקפים.
זה ייקח,
קצת תרגול,
ורק עם הזמן,
הם יכירו את,
האני האמיתי שלהם.
רפלקטורים,
מסתובבים,
ב"בועה" אוראית,
מגינה,
שאינה,
מתחברת,
עמוק,
לאנשים אחרים.
וזה מקשה,
על מערכות יחסים אישיות,
יותר לרפלקטורים,
מאשר לשארנו.
הקירבה ביותר,
שכל הילה אחרת,
מגיעה לרפלקטור,
היא ההילה של המניפסטור.
המניפסטור,
אינו 'מדגם' ו'משקף' את ההילות,
של אנשים אחרים (כשם הרפלקטור)
כשהוא מרוחק מההילות השונות.
עם זאת,
ממש כמו הרפלקטור,
ההילה של המניפסטורת
מעוצבת כמגן עמידת
מפני ההילות של אנשים אחרים.

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The Nine Centers Course - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 6 Mystical Ways - MP4 Video + English Subtitles SRT File. (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu
רפלקטור (Reflector) - https://en.humandesign.academy/ - Human-Design-Reflector 2

הירח:

גורם מרכזי,
שבאמת,
משנה את הרפלקטורים,
הוא ההשפעה העמוקה,
שיש לתנועת הירח,
על חיי היומיום שלהם.
זה מה,
שההילה העמידה שלהם,
אינה יכולה,
להגן עליהם מפניו.
כוכבי הלכת,
העוברים במסלוליהם הרגילים,
מופעלים ומפעילים שערים,
בכל העיצובים שלנו ללא הרף.
אבל רק רפלקטורים חשים,
השפעות אלה בצורה עמוקה.
הלא-רפלקטורים,
מקבלים רק טעימה קטנה,
מההשפעות של כוכבי הלכת,
המעברים הללו.
הם פשוט מתחילים,
לחוות מעט מהאנרגיות,
והרגשות המתאפשרים,
על ידי מעבר הכוכבים.
רפלקטורים,
משיגים את מונטי המלאה!
הם חשים,
בצורה עמוקה,
את כל ההשפעות,
האנרגטיות של כוכבי הלכת.
יש האומרים,
שזה הדבר,
החשוב ביותר,
שרפלקטורים,
באמת כאן.
הם כאן,
כדי להראות,
לכולנו,
את ההשפעות האנושיות,
המלאות של תנועת כוכבי הלכת,
על בסיס מתמיד.
להפעלת שערים,
המגיעים דרך אנשים אחרים,
בתוך הילה הרפלקטור,
יש השפעה מעטה מאוד,
על הההילות השונות.
אולם,
להפעלת שערים,
שמגיעים,
דרך אנשים אחרים,
בשאר הסוגים,
יש השפעה רבה עליהם.
באופן דומה,
לתנועות הפלנטה,
יש השפעה מוגבלת,
ורדודה על הלא-רפלקטורים,
אך השפעה מרכזית,
על הרפלקטורים.
רפלקטורים,
פועלים,
בצורה הפוכה,
לחלוטין משאר,
99% מהעולם.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 64 Material Ways (The Money Course) - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 9 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The Nine Centers Course - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Understanding Our Design in Relationships - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Pre Disposition to Differentiate at Birth - MP4 Video + English Subtitles SRT File (75 Tracks)

החלטות:
לרפלקטורים,
אין תחום,
קבלת החלטות,
בתוכם,
שהם יכולים,
לסמוך עליהם.
ג'נרטורים,
יכולים לסמוך,
על מרכז הסקרל (Sacral),
המקודש שלהם,
לקבלת החלטות.
אנשים עם סמכות,
קבלת החלטות עם מרכז ספלין(splenic-טחול),
יכולים לסמוך על הספונטניות של החלטותיהם.
אנשים עם מרכז מקלעת השמש (Solar Plexus) מוגדר,
צריכים להמתין,
לבהירות מוחלטת,
דרך הגל הרגשי שלהם,
לפני שהם מקבלים,
החלטה כלשהי.
אך הם עדיין יכולים,
לסמוך עליו,
שהוא יהיה שם בשבילם.
אפילו לאנשים העם הסמכות המורכבת יותר,
ממרכזי לב או עצמאיים (Self),
המתמודדים עם החלטותיהם,
יש מנגנון אמין,
אם כי עדין יותר.
אבל רפלקטורים?
אין להם הפעלות,
במרכז בכלל.
איך הרפלקטורים,
אמורים לקבל,
החלטות אמינות לחייהם?
לרפלקטורים,
באופן ייחודי,
יש קשר,
הדוק מאוד עם הירח.
הם חיים,
באזור זמן,
משלהם.
זהו אזור זמן,
מחזור ירחי.
קרבה זו לירח,
היא שמציעה,
לרפלקטור,
יכולת לקבל,
החלטות,
בצורה אמינה.
אך בכדי להיות מדויק,
הרפלקטור,
צריך להמתין,
לאורך כל מחזור הירח של 28 יום,
לפני שהוא מקבל החלטה.
וכמובן,
שזה דבר,
מאוד קשה לעשות!
אבל חשוב,
לרפלקטורים לא להרשות לעצמם,
להיות ממהרים לקבל החלטות.
כשמישהו מגלה,
שהוא רפלקטור,
בפעם הראשונה,
עליהם להתחיל,
בתהליך ההסבר,
לאנשים אחרים,
שלא בריא,
שהם ימהרו,
בתהליך שלהם.
מועיל גם לרפלקטורים,
לפקח על המעבר היומי של כוכבי הלכת,
וההשפעה שיש להם,
עליהם באותו יום.
תרשים המעבר היומי,
מציג את הפעלת השערים,
בכל בני האדם,
לאותו יום,
כתוצאה,
מהמיקום הנוכחי של כוכבי הלכת.
הפעלות אלה,
(תלוי בשערים המעורבים),
יכולות להפעיל מרכזים,
ליצור ערוצים או להוסיף,
שערים פעילים נוספים,
למרכז קיים.
אז,
כאשר התרשים היומי,
הוא באמת יכול להנחות, 
מי יהיה הרפלקטור או ג'נרטור או פרוג'קטור.
רפלקטורים יכולים,
באמת להשתמש בזה לטובתם.
על ידי התבוננות קדימה בזמן,
במצעד המעברים,
לימים הבאים,
הרפלקטור,
יידע בדיוק,
עד כמה,
הם נמרצים או לא.
כך שהם יכולים,
לבחור את ימי,
המניפסט,
הג'נרטור,
והפרוג'קטור שלהם.
כאשר הם צריכים להיות באמת פרודוקטיביים!
הדבר החשוב,
עבור הרפלקטור לזכור הוא,
שהמעבר הזה,
הוא לא מי שהם באמת,
הם רק משקפים.
ההיבט האמין ביותר,
באישיות רפלקטורים יהיה הפרופיל(Profile).
וצבע המוטיבציה(Color and Motivation) שלהם.
היבטים אלה של הרפלקטור,
אינם מושפעים,
ממעבר,
כוכבי לכת או אנשים,
העוברים ויוצאים,
מההילה של הרפלקטור.
רפלקטורים,
יעזרו לדבר עם אחרים,
ולהקשיב,
באופן אובייקטיבי,
למשוב,
במהלך 28 הימים שלהם,
לקבל כל החלטה.
עליהם גם לנסות,
לנהל את אותה שיחה,
עם אנשים שונים,
כדי לראות את התגובות,
והאפשרויות השונות,
לכל מצב.
ארבע מההחלטות,
החשובות ביותר,
שרפלקטור יצטרך,
לקבל נכון,
בחיים הן:
היכן שהם גרים?
עם מי הם גרים?
איפה הם עובדים?
עם מי הם עובדים?
הם משקפים את הקהילה,
ואת בריאות הקהילה,
והסביבה הסובבת אותם.
אם הקהילה בה,
הם חיים תומכת ומזינה,
הם יפרחו ויפריחו.
אם לא,
החיים עלולים,
להפוך לאכזבה מאוד,
עבור הרפלקטור.
אם רפלקטורים,
באמת שולטים,
בעיצובים האנושיים שלהם,
יש להם סיכוי,
להפוך,
לאנשים החכמים,
והאובייקטיביים ביותר,
בקרבנו.

Human Design Academy by Ra Uru Hu
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 6 Mystical Ways - MP4 Video + English Subtitles SRT File. (Full Course - 8 Disc)

“אם הרפלקטור,

יודע את העיצוב שלהם בבירור,
אז הם מוגנים לחלוטין,
מלהזדהות עם כל דבר בכלל.
מכיוון שהכימיה שלהם,
מגדילה כל דבר ודבר,
יש להם את הפוטנציאל,
לראות את כל מה,
שבאמת קורה,
בצורה,
שאף אחד אחר,
לא יכול.
הם מסננים את שדה התודעה הכללי.
תפקידו של הרפלקטור הוא,
להיות אחד עם המכלול.
המתנה הגדולה ביותר היא,
לקרוא אחרים.
יש להם הזדמנות,
לחיים מיסטיים,
שרובנו לא יכולים לדעת."
 
רא אורו הו.
bottom of page