top of page

סעיף א'
(Section A introduction)

השחור והאדום של האישיות והעיצוב:

(The Black and the Red of Personality and Design)
השחור והאדום של האישיות והעיצוב - https://humandesign.academy

הקסם של העיצוב האנושי הוא,

שיש לו שני חישובים - עיצוב, ואישיות.
זה מיוחד,
כי זה מראה את האדם המלא.
לא רק את התודעה שלהם,
אבל גם את הלא מודע שלהם.
האסטרולוגיה,
מחשבת את הזוויות של כוכבי הלכת,
בזמן הלידה שלך,
בדיוק כמו,
שעיצוב עושה עם חישוב האישיות,
אבל זה נעצר שם.
עיצוב לא רק הולך,
צעד אחד,
קדימה עם הקצאת שערים,
וקווים ספציפיים של I'Ching,
לכל כוכב לכת.
אבל זה גם הולך קדימה,
ועושה חישוב חדש לחלוטין,
חישוב העיצוב.
זה מחושב 88 מעלות,
לחישוב הלידה של השמש.
מכיוון שמדרגה אחת של השמש,
היא יום אחד,
חישוב העיצוב של 88 מעלות,
נעשה כשלושה חודשים,
לפני הלידה.
זה הזמן,
שהתינוק הופך רייב(Rave),
מתפקד במלואו (רייב = אנושי).
במינוח הנוצרי,
הזמן של החישוב השני הוא,
כאשר "הנשמה" נכנסת לגוף.
האישיות,
והעיצוב,
נכנסים לתרשים הגרף,
והשאר היסטוריה.
אבל חשוב להיות,
מסוגל לראות,
כל חישוב,
כחלקים שלהם,
לפני שאתה,
רואה אותם,
בכללותם.
סעיף זה יכסה את זה.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)

סעיף א':

דוגמא של אדום ושחור:
משמאל,
דוגמא למניפסט רגשי.
מכיוון שאדם זה הוא מניפסט,
כעס הוא הנושא הבסיסי,
אם הם לא מודיעים.
המניפסט הלא-עצמי,
לא הולך ליידע אחרים,
ולכן ייתנגד,
להרבה התנגדות.
שימו לב.
שהמערכת הרגשית שלהם,
היא הסמכות שלהם,
אבל היא מפוצלת,
ממה שהם כמניפסט אגו.
המרכזים הפתוחים,
הם שורש האסטרטגיה,
הלא-עצמית של המוח.
למניפסט הזה,
יש שני מרכזים פתוחים.
מרכז G פתוח אומר,
שהאדם הזה,
תמיד מחפש אהבה,
והם תמיד תוהים,
אם הם הולכים בכיוון הנכון.
והסקרל הפתוח שלהם אומר,
שהם אף פעם לא יודעים,
מתי מספיק,
זה מספיק,
כשמדובר באהבה.
זה מישהו שיכול לרוץ,
דרך הרבה אוהבים,
והרבה מקומות בחייהם,
לפני סוף סוף להתיישב.
Understanding the Red & Black Colors on a Human Design

אם אתה מסתכל,

רק על היבט העיצוב,
(ערוצים אדומים),
מניפסט האגו נעלם,
ומה שמתברר הוא פרוג'קטור,
הגדרה מפוצלת(split definition).
זה שונה לגמרי,
ממה שראינו,
כאשליה של מה,
שהמונופול מפגיש.
וכשאתה מסתכל על האישיות בלבד,
אתה רואה,
שהיא של מניפסט אגו,
הגדרה אחת.
אנו גם רואים,
שגם אג'נה,
וגם מקלעת השמש,
אינם מוגדרים.
זה כאשר,
אתה מביא את האישיות,
ואת העיצוב יחד,
שדברים אחרים,
מגיחים,
ומתחברים,
זה לזה,
כדי ליצור,
מניפסט רגשי.
אבל זה לא מי,
שהם חושבים שהם.
הם חושבים שהם,
תמיד מתעכבים,
ונענשים,
על ידי בעיות רגשיות,
של אנשים אחרים,
לא מבינים,
שזה הרגשות שלהם,
שהם תמיד מכניסים,
לאחרים.
כאשר,
אתה מסתכל על תרשים,
הדבר הראשון,
שאתה צריך,
להיות מסוגל,
לעשות הוא,
להבין את הבסיס הזה,
בין אישיות,
לעיצוב.
ואז אתה חייב,
להיות מסוגל,
לראות מה זה,
באמת אומר,
במונחים של הבנת,
ההשפעה שיש לנו,
ואיך אנחנו,
חווים את ההבדל הזה.

רא אורו הו.

אם אתה מסתכל,

על הלא מודע,
בתצורה זו (לפי המפה בראש הדף),
אתה יכול לראות,
כי כאן הוא אדם שנפשו,
ומערכת רגשית,
הם ללא גישה לאישיות,
וכי האישיות,
לא ממש סומך על הרגשית.
לחשוב על האדם הזה כנפשי,
בגלל מרכז הראש המוגדר שלהם,
ואג'נה (Ajna),
תהיה טעות,
כי פשוט,
אין להם גישה אליו,
זה לא מי,
שהם חושבים שהם.
אותו הדבר נכון,
גם לגבי המערכת הרגשית שלהם.
ואם אתה אומר,
לאדם הזה,
שיש לו מערכת רגשית,
שבטית חזקה,
ושהם רגישים מאוד,
מבחינה רגשית,
הם לא היו,
מתייחסים גם לזה,
כי זה 'במנהרה'.
אה,
אבל אם אתה אומר להם,
שהם משדר מוכשר,
הם יוכלו,
להדהד עם זה,
כי זה מהת
שיש להם גישה (אישיות בשחור),
ולכן מי שהם,
חושבים שזה הם.
למרות שמוח זה מוגדר,
הוא מזהה את נוכחותו,
רק דרך האחר.
ומכיוון,
שהוא לעולם,
לא באמת,
יכול להשתתף,
עם המוח במודע,
זה אף פעם,
לא באמת,
סומך עליו.
אבל אם אתה,
אומר לאדם הזה,
"יש לך מוח ייחודי,
ואינדיבידואלי,
שאין לך,
באמת,
גישה אליו,
אבל אתה צריך,
ללמוד לסמוך,
על "אני יודע" שלך,
אתה מציע,
משהו מעשי.
ואז הם יכולים,
להתחיל לקבל,
את מה,
שאין להם,
שליטה עליו,
וזה יכול להיות,
ההתחלה של קבלת,
מה עקבי,
בתוכם.
כל מה,
שהאדם הזה,
חושב עליו,
הוא למעשה פחות,
ממחצית מי שהם.
כי זה בעצם,
המונופול,
שמאחד את שני הכוחות (אישיות ועיצוב).
במקרה זה,
הוא יוצר מרכז ראש מוגדר,
שאינו לגמרי בעיצוב,
ולא באישיות,
אלא פתאום,
יוצא מתוך השניים.
כשאנחנו תקועים,
בפרופיל האישיות,
אנחנו מאכילים,
את הלא-עצמי(Not Self),
וזה מעוות את היכולת שלנו,
לראות את עצמנו,
באמת.
אם אתה רוצה,
שתהיה לך,
גישה,
לתת המודע שלך,
ואתה רוצה את,
הלא מודע שלך,
לפעול כראוי,
זה חיוני,
כדי לעקוב,
אחר,
האסטרטגיה שלך.
כאשר תעשה זאת,
תראה,
שאתה פועל כראוי.
אז כשאתה,
רואה את האדום,
בעיצוב שלך,
פשוט להיכנע,
ולהכיר בכך,
שאין שום דבר,
שאתה יכול לעשות,
אבל לקבל.
בשלב זה,
תקבל את ההזדמנות,
לחיות את האשליה של השלם.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 64 Material Ways (The Money Course) - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 9 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Pre Disposition to Differentiate at Birth - MP4 Video + English Subtitles SRT File (75 Tracks)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Understanding Our Design in Relationships - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The Nine Centers Course - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 6 Mystical Ways - MP4 Video + English Subtitles SRT File. (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu
Red and Black Lines in Human Design
bottom of page