http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

הגדרה מפוצלת
(Single Split Definition)

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Single Split -  https://humandesign.academy/

פיצול הוא שתי קבוצות של מרכזים המנותקים זה מזה, כמו התמונה למעלה.
הדחיפה הגדולה של אדם בעל הגדרה מפוצלת היא למצוא אנשים שמצטרפים לפיצול.
לפעמים זה רק שער אחד, פעמים אחרות ערוץ אחד,
או במקרה של התמונה למעלה זה שני ערוצים שלמים.
כל הפיצולים חולקים דברים משותפים.
יחיד, משולש או מרובע, לכולם יש קרס-וו (hooks).
ווים אלה הם המקומות בהם ניתן לחבר את הפיצולים.
הם נקראים נקודות חמות (hot spots).
כל קבוצה של מרכזים בתרשים מפוצל לא תמיד מתקשרת לקבוצות האחרות.
זה גורם לחוסר תקשורת פנימית.
התרשים משמאל מראה כיצד המוח חושב דבר אחד והרגשות מרגישים משהו אחר לגמרי.
זה כמו שני אנשים שגרים באותו בית שחולקים לוחות זמנים שונים לעבודות.
תקשורת היא נקודתית, מה שאומר שלפעמים לוקח יותר זמן לקרות.
לפעמים הגדרה יחידה (split definition)
משחקת תג טלפון עם הפיצולים השונים שלו.
אבל רק בגלל שפיצולים (כל הפיצולים - גם משולשים ומרובעים)
עשויים לקחת זמן רב יותר לעבד משהו או "להשיג אותו",
אין זה אומר שברגע שהם מקבלים אותו.
הם לא עיכלו אותו במלואו.
למעשה ברגע שהם מקבלים את זה,
הם בדרך כלל הסתכלו על זה מזוויות רבות,
יותר מאשר האדם בעל ההגדרה היחידה (single definition),
וכתוצאה מכך הבנה מעמיקה יותר.
לכל הפיצולים, המיקוד שלהם הוא מאוד למצוא אנשים שמצטרפים לפיצול.
זה יכול לגרום לבעיות.
באופן אידיאלי פיצול לומד שזה בסדר לפצל.
ושלא צריך לתקן שום דבר.

bottom of page