top of page

טיפוסים
(Types)

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Types
Human Design Academy by Ra Uru Hu

"אין לכם,

לאן ללכת,
ולפנות,
עד שאתם,
מתמודדים,
עם הטיפוס שלכם.
פשוט,
אין מקום כזה.
זה לא משנה,
מה יש במפה,
שלכם.
אם אתם,
לא מתמודדים,
לומדים,
וחיים את הטיפוס שלכם,
אתם לא מתעסקים,
עם עצמכם.
כל מה,
שנמצא במפה,
בכל שער,
בכל מרכז,
בכל הגדרה או אי הגדרה,
קשור ישירות,
לטיפוס,
באמצעות,
המשכיות גנטית.
הכל נע,
בכיוון הזה.
הכל מתחיל עם הטיפוס."
רא אורו הו.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Auras Types - https://www.humandesign.academy/

ישנם 4 סוגים,
בתוך מערכת העיצוב האנושי.
לכל סוג,
תפקיד קריטי,
באינטראקציה של המין האנושי.
ג'נרטורים ומאניפסטיג ג'נרטור,
יש סקרל מוגדר,
ויש מנועים פנימיים עוצמתיים,
לנטרל (אנרגיית חיים סקרלית-מרכז מוגדר) את העבודה,
לפרוג'קטורים,
יש חזון ואנרגיה,
השלכתית להנחות,
להוביל ולנהל.
פרוג'קטורים (חסרי סקרל מוגדר-אין אנרגיה זמינה באופן שוטף לפעולה).
המניפסטורים מערבבים את הסיר, 
יוצרים ויוזמים פעולה,
ליצירה,
ולהפגין דברים חדשים.
(אנרגיה עוצמתית,
ועל כך מיועדת,
ליידע את האחרים,
ביזימה לפעולה).
רפלקטורים,
פועלים,
כמראה לחברה,
כדי להראות לנו,
איך אנחנו עושים את זה?
ומה אנחנו עושים?
לכל סוג מכניקה
(מייצג בעצם,
דרך פעולה של ההילה שלה).
לכל סוג מכניקה,
יש הילה שונה,
ומתנהלת באופן שונה במערכת.
לכל סוג,
יש את התפקיד שלו,
בפאזל השלם של המכניקה האנושית.

Human Design Academy by Ra Uru Hu: Live Your Design - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course-5.5 Hours - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Inner Authority - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 4 Disc)

האנושות מחולקת מכאנית לארבעה סוגי הילה (Aura) (מחולקת ל5 טיפוסים):

ג'נרטור (Generator) + מאניפסטינג ג'נרטור (Manifesting Generator).
מאניפסטור (Manifestor).
פרוג'קטור (Projector).
רפלקטור (Reflector).

 

ג'נרטורים + מאניפסטינג ג'נרטור:
הטיפוס הדומיננטי,
בכוכב הלכת עם כ-70% מהאוכלוסייה.
הם כוח החיים,
המניע של כדור הארץ.
האסטרטגיה שלהם היא להגיב,
ובאמצעות תגובה,
למצוא סיפוק,
ולהימנע מתסכול.
יש להם הילה פתוחה ועוטפת,
והם כאן כדי להכיר את עצמם.

 

פרוג'קטורים:
כ-20% מהאוכלוסייה.
האסטרטגיה שלהם היא,
לחכות להזמנה.
למצוא הצלחה,
ולהימנע מרירות.
יש להם הילה,
ממוקדת וסופגת,
והם כאן,
כדי להבין את האחר.

 

מניפסטורים:
כ-9% מהאוכלוסייה.
האסטרטגיה שלהם היא,
ליידע לפני שהם פועלים,
למציאת שלום
,ולהימנע מכעס.
יש להם הילה סגורה,
והודפת.
והם כאן,
כדי להבין את השפעתם,
על אחרים.

 

רפלקטורים:
הם ללא הגדרה (Definition),
והם מהווים,
קצת יותר מאחוז (1%) מהאוכלוסייה.
האסטרטגיה שלהם היא,
לחכות מחזור מלא של הירח,
לפני קבלת החלטות.
למצוא את ההפתעה,
בדרכים,
ולהימנע מאכזבה.
יש להם הילה,
עמידה ודגימה.
והם כאן,
כדי לראות את ההבדל.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 6 Mystical Ways - MP4 Video + English Subtitles SRT File. (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The Nine Centers Course - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 6 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Understanding Our Design in Relationships - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 8 Disc)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Pre Disposition to Differentiate at Birth - MP4 Video + English Subtitles SRT File (75 Tracks)
Human Design Academy by Ra Uru Hu: The 64 Material Ways (The Money Course) - MP4 Video + English Subtitles SRT File (Full Course - 9 Disc)
bottom of page